SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr E-post.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Forusbeen 80
4033 Stavanger (Forus).

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

   Logo julepynt        
             
             SAFE er fagforbundet for oljearbeiderne i Norge og har ca. 12 000 medlemmer. SAFE i Odfjell organiserer 
             ansatte i Odfjell Drilling innen boring, på
faste og flytende innretninger og servicetjenester offshore og onshore.


 

SAFE info

19.07.2019 av . ..
Vedlagt ligger info fra SAFE sentralt

SAFE info


apple premier 

                  innmelding digitalt                                     Innmelding papir utskrift

 

Odfjell Drilling signerer ny kontrakt med Total

13.07.2019 av . ..
Kontrakten gjelder for bruk av Deepsea Stavanger utenfor Sør-Afrika. Boreprogrammet har en varighet på mellom 180 - 280 dager. Mobiliseringens oppstart er estimert til første kvartal 2020... Odfjell Drilling signerer ny kontrakt med Total

Nye tillitsvalgte på DSS og DSA

11.07.2019 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSS og DSA. Deepsea Atlantic er nå komplett satt opp med tillitsvalgte på alle crew. Dvs. at det nå er 12 tillitsvalgte på DSA. Særdeles bra! Nye tillitsvalgte på DSS og DSA

 
 

Nyhetsbrav fra SAFE

01.07.2019 av . ..
Ligger vedlagt som pdf. fil Nyhetsbrav fra SAFE

Enighet på NR avtalen

28.06.2019 av . ..
Kl 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet. Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha... Enighet på NR avtalen

 
 

NR meklingen fortsetter på overtid

27.06.2019 av . ..
Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag den 27.06.19. SAFE vil ta ut 664 medlemmer i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning. NR meklingen fortsetter på overtid

Tillitsvalgtkonferanse 2019 Svalbard

21.06.2019 av . ..
Medlems info.: Vi arrangerer årets tillitsvalgtkonferanse i Longyearbyen på Svalbard 11. til 13. september. Sett av datoene i kalenderen din nå! Tillitsvalgtkonferanse 2019 Svalbard

 
 

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

20.06.2019 av . ..
HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler? Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

YS innbo vs LO favør pr 2019

19.06.2019 av . ..
Gjensidige har sammenlignet innbo forsikringene SAFE medlemmer får via YS/Gjensidige avtalen mot LO favør YS innbo vs LO favør pr  2019