SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Helse,miljø og sikkerhet

26.03.19 - Skrevet av: . ..

 

Klubbens HMS ansvarlig: Styremedlem Dag Apalseth

Kontakinfo.:

Mob: 906 84 899

E-post: dag@apalseth.no / post@safeiodfjell.com

 

Helse-, miljø og sikkerheit har heilt sidan starten i 1977 stått sentralt i SAFE. Vi hevdar at ingen andre fagforeiningar, verken i Nordsjøen eller på land, har hatt eit større fokus på HMS enn SAFE.

SAFE har også vore den mest aktive fagforeininga når det gjeld å ivareta arbeidstakarane sine interesser i regelverksutvikling. SAFE har synleggjort skift- og nattarbeidsproblematikken. Utfordringar kring aldring særleg relatert til sikkerheit og pensjonsalder har vore i fokus i over 20 år. SAFE har heile tida stått fremst i kampen for ein forutsigbar og fleksibel pensjonsordning frå 57-62 år på norsk sokkel.

SAFE i Odfjell ynskjer å vere ein aktiv bidragsytar til eit betre arbeidsmiljø. Difor ynskjer vi at medlemmar eller andre som treng hjelp eller informasjon i HMS-saker tek kontakt med HMS-ansvarleg eller klubbkontoret.