SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nyhetsarkiv

Utenlands kablene, Strømprisene, Energikrisen, Det Grønne Skiftet, Havvind, Statnett

Utenlands kablene, Strømprisene, Energikrisen, Det Grønne Skiftet, Havvind, Statnett

02.07.22 av . ..
Podcast på WOLFGANG WEE UNCUT med Kjell Erik Eilertsen, som jobber i Olje- og energiselskapet TGS, og er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi. Han har også jobbet som journalist i Finansavisen.

» Les mer

Enighet i meklingen på NR området

Enighet i meklingen på NR området

29.06.22 av . ..
Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

» Les mer

Meklingsresultatet på NOG sokkelavtalen ut på uravstemning

Meklingsresultatet på NOG sokkelavtalen ut på uravstemning

13.06.22 av . ..
Etter 11 timer på overtid i årets mekling på sokkelavtalen, ble det framlagt et tilbud som vil bli sendt ut til uravstemning. SAFE sine medlemmer vil nå avgjøre om resultatet skal godkjennes eller om vi skal gå til streik.

» Les mer

Årsmøte avholdt 1. og 2. juni 2022

Årsmøte avholdt 1. og 2. juni 2022

07.06.22 av . ..
Årsmøte ble avhold på Clarion Hotel Stavanger

» Les mer

Brudd i forhandlingene med Norges Rederiforbund

Brudd i forhandlingene med Norges Rederiforbund

19.05.22 av . ..
Etter to lange dager i Oslo hos Norges Rederiforbund ble det brudd i årets lønnsforhandlinger. Partene stod for langt fra hverandre til å kunne signere en enighet.

» Les mer

Forhandlingene på flytteriggavtalen er i gang

Forhandlingene på flytteriggavtalen er i gang

19.05.22 av . ..
Årets lønnsforhandlinger mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) har startet for flytteriggansatte i hovedstaden. Det er satt av to dager til forhandlingene 18. og 19. mai.

» Les mer

Odfjell Drilling overtar management på West Hercules

Odfjell Drilling overtar management på West Hercules

12.05.22 av . ..
I dag kl 15.18 kom det børsmeldingen om at Odfjell Drilling overtar managementet på West Hercules fra 4 kvartal 2022..

» Les mer

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

01.04.22 av . ..
SAFE i Odfjell planlegger årsmøte den 1. og 2. juni 2022

» Les mer

Odfjell Drilling er nå splittet i to selskaper

Odfjell Drilling er nå splittet i to selskaper

29.03.22 av . ..
I dag ble Odfjell Drilling splittet i to selskaper: Odfjell Drilling (ODL) og det nye børsnoterte selskapet Odfjell Tecnology (OTL)

» Les mer

Odfjell Drilling overtar West Linus

Odfjell Drilling overtar West Linus

21.02.22 av . ..
West Linus er på kontrakt for COPNO og opererer på Ekofiskfeltet. Kontrakten med COPNO har en varighet til Q4 2028

» Les mer

NR hovedoppgjør 2022

NR hovedoppgjør 2022

14.02.22 av . ..
Oppstart på lønnskravene til NR hovedoppgjøret 2022 er SAFE tariff konferanse. Forhandlingene er fra 18. til og med 20 mai

» Les mer

SAFE sier NEI til et generelt krav om koronapass for utreise offshore

SAFE sier NEI til et generelt krav om koronapass for utreise offshore

19.01.22 av . ..
Bedrifter har begynt å kreve vaksinasjon og koronapass for å kunne reise på norsk sokkel. SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass for utreise offshore, men SAFE støtter helsemyndighetenes anbefalinger til å ta vaksinen. SAFE forutsetter at alle tiltak som vurderes for å redusere risiko for smitte og for å øke vaksineringsandelen drøftes med de tillitsvalgte, iht. Hovedavtalens bestemmelser.

» Les mer

Virksomhetsoverdragelse West Mira Crewing

Virksomhetsoverdragelse West Mira Crewing

10.01.22 av . ..
Det er i dag signert en protokoll om virksomhetsoverdragelse mellom West Mira Crewing og Odfjell Drilling, for personellet ansatt på West Mira. Totalt gjelder dette for 17 personer. Overdrgelsetidspunktet er 01.02.2022..

» Les mer

Odfjell Drilling overtar driften av West Bollsta og West Mira

Odfjell Drilling overtar driften av West Bollsta og West Mira

27.12.21 av . ..
Seadrill har hatt driftsansvaret av West Bollsta og PSW Technology AS for West Mira. Northern Ocean (eier av riggene) har nå inngått en management avtale med Odfjell Drilling om markedsføring og drift av riggene..

» Les mer

31 tillitsvalgte stiller til årets Tillitsvalgt konferanse

31 tillitsvalgte stiller til årets Tillitsvalgt konferanse

18.10.21 av . ..
Program med timeplan blir sendt ut til alle påmeldte denne uken.

» Les mer

Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

08.09.21 av . ..
Forliket for SAFE medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket.

» Les mer

Tillitsvalgtkonferansen UTSATT!

Tillitsvalgtkonferansen UTSATT!

06.09.21 av . ..
Klubbstyret har i dag fattet et vedtak om at tillitsvalgtkonferansen utsettes i 6 uker, til: 09 - 11. nov. 2021 pga. av Covid-19 situasjonen i landet. Alle 34 påmeldte får en e-post om utsettelsen.

» Les mer

SAFE i Odfjell er den største fagforening for riggansatte

SAFE i Odfjell er den største fagforening for riggansatte

31.08.21 av . ..
Safe i Odfjell nærmer seg nå 650 medlemmer. Innen MODU - flyterigger, er SAFE i Odfjell den største fagforeningen, større enn IE og DSO tilsammen.

» Les mer

Tillitsvalgkonferanse 2021 - OPPDATERT 18.08.21

Tillitsvalgkonferanse 2021 - OPPDATERT 18.08.21

08.07.21 av . ..
Vi avholder vår tillitsvalgtkonferanse på Voss 28. sept. til 30. sept. 2021 - "NY OPPDATERING" -

» Les mer

Enighet i meklingen

Enighet i meklingen

17.06.21 av . ..
Det blir ikke streik. Kl. 01.00 natt til torsdag signerte forbundene en enighet med NR i meklingen.

» Les mer

Meklingen fortsetter på overtid

Meklingen fortsetter på overtid

17.06.21 av . ..
Meklingen fortsetter natt til torsdag.

» Les mer

Mekling på NR området 16. juni

Mekling på NR området 16. juni

15.06.21 av . ..
I morgen onsdag 16. juni starter meklingen for NR området. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00. Brage er første innretning i Odfjell som blir berørt ved ett brudd..

» Les mer

SAFE i Odfjell klubben har passert 600 medlemmer!

SAFE i Odfjell klubben har passert 600 medlemmer!

15.06.21 av . ..
Dette er en merkedag for klubben. Vi har 20 års jubileum i år og i tillegg har vi nå passert 600 medlemmer..

» Les mer

"Intern melding" Ny medlems info er sendt ut!

07.06.21 av . ..
Har du ikke mottatt den sjekk først Spam mappen. Har du ikke samtykket til å motta medlems info på e-post, kontakt Kristian eller Tommy på klubbkontoret så hjelper de deg med samtykke eller videresender deg medlems infoen.

» Les mer

Brudd i lønnsforhandlingene på NR avtalen

Brudd i lønnsforhandlingene på NR avtalen

20.05.21 av . ..
SAFE og Norges Rederiforbund har ikke klart å komme til enighet i årets mellomoppgjør på flytteriggavtalen..

» Les mer

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021

19.05.21 av . ..
Mellomoppgjøret er startet. Forhandlingsleder for NR Jakob Korsgaard (VP Maersk) startet opp med deres innledning..

» Les mer

SAFE i Odfjell har avholdt sitt Årsmøte 2021

SAFE i Odfjell har avholdt sitt Årsmøte 2021

05.05.21 av . ..
Årsmøte 2021 ble avholdt 4.mai. Møteledelsen satt på et møterom på Sola Strand hotel og delegatene stilte via Zoom..

» Les mer

To nye medlemsfordeler er innført!

To nye medlemsfordeler er innført!

24.04.21 av . ..
SAFE i Odfjell har nå innført to nye medlemsfordeler som er gratis for medlemmene i klubben. KN Consulting AS er samarbeidspartneren...

» Les mer

Ny medlemsinfo er sendt ut i dag!

Ny medlemsinfo er sendt ut i dag!

23.04.21 av . ..
Har du ikke mottatt medlems infoen? Kontakt klubbkontoret ved Kristian eller Tommy

» Les mer

Ny OWS styrerepresentant

Ny OWS styrerepresentant

19.03.21 av . ..
Hans-Espen Nordberg er supplerings-valgt inn i klubbstyret som ny OWS styrerepresentant.

» Les mer

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

17.03.21 av . ..
Årsmøte 2021 avholdes i Stavanger 03. og 04. mai. Om årsmøte avholdes via video, delvis fysisk oppmøte og video, eller fysisk oppmøte for alle, vil være i forhold til de da gjeldende nasjonale og lokale Covid-19 føringene.

» Les mer

Fra: Vedtekts komiteen

Fra: Vedtekts komiteen

11.02.21 av . ..
Vedtekts komiteen ønsker innspill til forslag og endringer for SAFE i Odfjell sine Vedtekter...

» Les mer

Vedr. utfordringer med utsendelse av Medlems info!

Vedr. utfordringer med utsendelse av Medlems info!

11.02.21 av . ..
Vi har fått et uforutsett problem i følge med utsendelse av Medlems infoen..

» Les mer

Ny hjemmesideløsning påbegynt

Ny hjemmesideløsning påbegynt

16.01.21 av . ..
Oppgradering av hjemmesiden er påbegynt. En må påberegne at det vil ta noe tid før en ny hjemmesideløsning er plass da dette arbeidet foreløpig må tas mellom slagene. Det vil også bli mindre oppdateringer på denne hjemmesiden fremover..

» Les mer

Fire nye år på Brage!

Fire nye år på Brage!

04.01.21 av . ..
Odfjell Drilling signert den 16.12.2020 et tillegg til eksisterende kontrakt med Wintershall DEA med en varigheten på fire nye år..

» Les mer

Endringer: Ny velkomstgave og uttak av vervepremier

Endringer: Ny velkomstgave og uttak av vervepremier

04.01.21 av . ..
Endringene er at det nå kan tas ut vervepremie fra og med det første vervede medlem, og at Trødløst headsett går ut som velkomstgave. Ny velkomstgave for nye medlemmer er fra den Danske designvinneren Sackit: CHARGEit Powerbank og Qi trådløs lader SACKit se bilde..

» Les mer

Vekterstreiken er over

Vekterstreiken er over

03.12.20 av . ..
Dette melder NAF (Norsk arbeidsmannsforbund) i en pressemelding for ca. 30 minutter siden.

» Les mer

Årsmøte 2020 avholdt den 25.11.2020

Årsmøte 2020 avholdt den 25.11.2020

25.11.20 av . ..
I år var årsmøte utsatt pga. korona pandemien, og ble gjennomført onsdag 25.11.20 Klubbleder og nestleder stilte fysisk for å kjøre årsmøte. Delegatene stilte på video.

» Les mer

Deepsea Stavanger med stort gass kondensat funn i Sør-Afrika

Deepsea Stavanger med stort gass kondensat funn i Sør-Afrika

02.11.20 av . ..
Funnet er gjort 175 km utenfor Sør-Afrikas sør-kyst. Brønnen er kjent som Luiperd-1X, og ble boret til en dybde på 3.400m der en oppdaget 73m netto gass kondensat. Total er operatør..

» Les mer

Gjensidige betaler ut kundeutbytte for 11 året på rad

Gjensidige betaler ut kundeutbytte for 11 året på rad

21.10.20 av . ..
I 2020 får alle SAFE medlemmene som har Gjensidige forsikringer tilbake 13,7 % av det de betalte for de individuelle skadeforsikringene sine i 2019.

» Les mer

Innkalling til Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte 2020

14.10.20 av . ..
Årsmøte planlegges gjennomført i uke 48. HOLD av uken i kalenderen din..->

» Les mer

Odfjell Drilling tar storeslem!

Odfjell Drilling tar storeslem!

07.10.20 av . ..
De 3 siste måneden har Odfjell Drilling sikret seg 4 viktige kontrakter..

» Les mer

Streik på Johan Sverdrup plattformen

Streik på Johan Sverdrup plattformen

30.09.20 av . ..
Det kom ikke til enighet mellom Lederne og Norsk olje og gass under meklingen på sokkelavtalen. Lederne tar ut 43 medlemmer i streik. SAFE og IE kom til enighet med NOG under meklingen.

» Les mer

Enighet i lønnsforhandlingene på NR avtalen

Enighet i lønnsforhandlingene på NR avtalen

24.09.20 av . ..
SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør for de som er omfattet av flyteriggavtalen.

» Les mer

Hovedoppgjøret 2020 for NR området startet

Hovedoppgjøret 2020 for NR området startet

22.09.20 av . ..
I dag kl. 13.00 var den offisielle åpningen av hovedoppgjøret for NR avtalen for boring og forpleining

» Les mer

Odfjell Drilling vunnet ny kontrakt for Deepsea Aberdeen

Odfjell Drilling vunnet ny kontrakt for Deepsea Aberdeen

21.09.20 av . ..
Deepsea Aberdeen har vunnet en kontrakt for Wintershall på norsk-sokkel med varighet på ca. 300 dager. Oppstart februar - mars 2021

» Les mer

Full seier til SAFE i Stena saken

Full seier til SAFE i Stena saken

13.08.20 av . ..
Stena Don-saken avvist i Høyesterett, nå gjenstår erstatningsutmålingen for de 78 SAFE medlemmene og 4 IE medlemmene som ble oppsagt i forbindelse med den ulovlige nedbemanningen

» Les mer

SAFE vant i Arbeidsretten! Oppsigelsen av klubbleder er tariffstridig og ugyldig

SAFE vant i Arbeidsretten! Oppsigelsen av klubbleder er tariffstridig og ugyldig

13.06.20 av . ..
En enstemmig Arbeidsrett slår fast at oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt i Island Offshore Crewing, IOC, Alf Rune Kalland, er tariffstridig og ugyldig.

» Les mer

Nytt YS innbo tilbud til nye medlemmer!

Nytt YS innbo tilbud til nye medlemmer!

13.06.20 av . ..
Tilbudet om 6 mnd. gratis YS innboforsikring ved innmelding i SAFE, utgår fra og med 15. juni 2020. Nytt YS innbo tilbud til nye medlemmer fra og med 16. juni...

» Les mer

Årets tarifforhandlinger 2020

Årets tarifforhandlinger 2020

09.06.20 av . ..
Datoene for årets tarifforhandlinger innen de forskjellige områdene er nå bekreftet:

» Les mer

Klubbkontoret ny adresse!

Klubbkontoret ny adresse!

25.05.20 av . ..
Klubbkontoret flytter. Fra og med 26.mai er den nye besøksadressen: Godestedalen 10A, 4034 Stavanger (Forus), 2 etg. Se vedlagt kart...

» Les mer

Nye rente priser for YS fordel

Nye rente priser for YS fordel

15.05.20 av . ..
Nordea Direct, som har overtatt for Gjensidige Bank, har 15. mai kommet med ytterligere en rentenedsettelse for boliglånsrente med YS medlemsfordel..

» Les mer

Equinor skandale satsing i USA

Equinor skandale satsing i USA

14.05.20 av . ..
Equinor har tapt 200 milliarder kroner på virksomheten i USA, men hvor mye er egentlig 200 milliarder kroner?

» Les mer

SAFE info.

SAFE info.

24.04.20 av . ..
Vedlagt SAFE info; fremtidsutsikter, oppsigelser, Island Offshore, Covid-19..

» Les mer

Årsmøte utsatt på ubestemt tid!

Årsmøte utsatt på ubestemt tid!

10.03.20 av . ..
Årsmøte som skulle avholdes 15. og 16. april er nå utsatt på ubestemt tid grunnet tiltak mot Koronavirus smitte. Vi følger utviklingen og de råd og føringer som gis. Ny dato for årsmøte vil bli satt når situasjonen tillater det. Viser og til dagens medlems info. som er sendt ut pr e-post.

» Les mer

Nyhetsbrev fra SAFE

Nyhetsbrev fra SAFE

27.02.20 av . ..
Nyhetsbrev fra SAFE - Norske lønns- og arbeidsvilkår

» Les mer

Nyhetsbrev fra SAFE

Nyhetsbrev fra SAFE

06.02.20 av . ..
Vedlagt ligger nyhetsbrev fra SAFE i pdf. format. Nytt Varslingsregelverk

» Les mer

Odfjell Drilling vant Ekofisk kontrakten!

Odfjell Drilling vant Ekofisk kontrakten!

18.12.19 av . ..
Vi er meget glad for å kunne melde om at Ekofisk kontrakten er vunnet av Odfjell. Kontrakten innbefatter boring på 3 plattformer, vedlikehold og mindre modifikasjoner. Kontraktsperioden er 5 år + to opsjoner på 3 år hver.

» Les mer

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

17.12.19 av . ..
SAFE i Odfjell avholder Årsmøte 2020 på Scandic Stavanger City hotel den 15. og 16. april..

» Les mer

Det ble seier for Idar Martin Herland i Arbeidsretten

Det ble seier for Idar Martin Herland i Arbeidsretten

10.12.19 av . ..
Dette er en rettferdig seier, sier tillitsvalgt i SAFE sokkel i Equinor, Idar Martin Herland om dommen i Arbeidsretten. Alle tillitsvalgte, alle fagforeninger og en samlet arbeiderbevegelse har vunnet. Vi har vunnet alle sammen. (Dommen vedlagt som pdf.fil).

» Les mer

Ny sjømannspensjon

Ny sjømannspensjon

14.11.19 av . ..
Stortinget har vedtatt ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, herunder ansatte på flyteriggene. Ny pensjonsordning gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon

» Les mer

Oppdatert rente! IE

Oppdatert rente! IE "aggresivt" ute med en kampanje om lånerente

22.10.19 av . ..
Industri Eenergi via Sparebank1 -LO favør kjører for tiden en "aggressiv" kampanje om bla. lånerente på boliglån til sine medlemmer...

» Les mer

Nytt SAFE Element

Nytt SAFE Element

21.10.19 av . ..
Trykk på linken for å lese siste SAFE Element

» Les mer

SAFE i Odfjell opplever også i år en meget god medlemsvekst

SAFE i Odfjell opplever også i år en meget god medlemsvekst

16.10.19 av . ..
Bare siden august måned har vi fått inn 30 nye medlemmer på NR området..

» Les mer

SAFE i Odfjell passert 400 medlemmer!

SAFE i Odfjell passert 400 medlemmer!

08.10.19 av . ..
Vi er meget fornøyd må å kunne presentere at Odfjell klubben har passert 400 medlemmer! 96% av medlemsmassen ligger under NR avtalen. I tillegg har vi det største tillitsvalgtapparatet i Odfjell Drilling, med over 60 tillitsvalgte.

» Les mer

Ny medlemsfordel for SAFE i Odfjell: Gruppeliv død - 13G

Ny medlemsfordel for SAFE i Odfjell: Gruppeliv død - 13G

01.10.19 av . ..
Vi er glad for å kunne presentere en ny og meget fordelaktig medlemsfordel for SAFE i Odfjell medlemmene. Vi har igjen forhandlet frem en meget god avtale med Gjensidige, denne gang en Gruppe-livsforsikring for klubbens medlemmer..

» Les mer

Suppleringsvalg i klubbstyret

Suppleringsvalg i klubbstyret

19.09.19 av . ..
Det er foretatt to suppleringsvalg til klubbstyret

» Les mer

Nye tillitsvalgte på DSS

Nye tillitsvalgte på DSS

27.08.19 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSS crew B og D

» Les mer

SAFE info

SAFE info

19.07.19 av . ..
Vedlagt ligger info fra SAFE sentralt

» Les mer

Odfjell Drilling signerer ny kontrakt med Total

Odfjell Drilling signerer ny kontrakt med Total

13.07.19 av . ..
Kontrakten gjelder for bruk av Deepsea Stavanger utenfor Sør-Afrika. Boreprogrammet har en varighet på mellom 180 - 280 dager. Mobiliseringens oppstart er estimert til første kvartal 2020...

» Les mer

Nye tillitsvalgte på DSS og DSA

Nye tillitsvalgte på DSS og DSA

11.07.19 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSS og DSA. Deepsea Atlantic er nå komplett satt opp med tillitsvalgte på alle crew. Dvs. at det nå er 12 tillitsvalgte på DSA. Særdeles bra!

» Les mer

Nyhetsbrev fra SAFE

Nyhetsbrev fra SAFE

01.07.19 av . ..
Ligger vedlagt som pdf. fil

» Les mer

Enighet på NR avtalen

Enighet på NR avtalen

28.06.19 av . ..
Kl 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet. Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen. Vi må si oss fornøyd med resultatet til tross for at forventningene var noe høyere. Allikevel har vi fått økt det tilbudet som arbeidsgiverne gav oss i forhandlingene betraktelig.

» Les mer

NR meklingen fortsetter på overtid

NR meklingen fortsetter på overtid

27.06.19 av . ..
Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag den 27.06.19. SAFE vil ta ut 664 medlemmer i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

» Les mer

Tillitsvalgtkonferanse 2019 Svalbard

Tillitsvalgtkonferanse 2019 Svalbard

21.06.19 av . ..
Medlems info.: Vi arrangerer årets tillitsvalgtkonferanse i Longyearbyen på Svalbard 11. til 13. september. Sett av datoene i kalenderen din nå!

» Les mer

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

20.06.19 av . ..
HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

» Les mer

YS innbo vs LO favør pr  2019

YS innbo vs LO favør pr 2019

19.06.19 av . ..
Gjensidige har sammenlignet innbo forsikringene SAFE medlemmer får via YS/Gjensidige avtalen mot LO favør

» Les mer

Nye tillitsvalgte DSA Crew B

Nye tillitsvalgte DSA Crew B

14.06.19 av . ..
Tillitsvalgt på crew B, Ronny Birkeland er for tiden på DSB. Vara Øyvind Moldskred rykker opp som tillitsvalgt for crew B.

» Les mer

Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

09.06.19 av . ..
SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekler i henhold til arbeidstvistloven bestemmelser. Meklingen starter 27. juni. Det er satt av en dag til mekling. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00.

» Les mer

Brudd i lønnsforhandlingene på NR området

Brudd i lønnsforhandlingene på NR området

28.05.19 av . ..
Partene kom i dag ikke til enighet da avstanden mellom tilbud og krav var for stor. Forhandlingen går nå videre over til riksmekleren.

» Les mer

Mellomoppgjøret for NR området er startet

Mellomoppgjøret for NR området er startet

27.05.19 av . ..
Forhandlingene hadde sin offisielle oppstart i dag kl. 11.00. Kravene er overlevert og forhandlingene har pågått utover dagen og kvelden. Det er nå tatt en pause i forhandlingene til i morgen tidlig..

» Les mer

Forhandlingene på flyteriggavtalen starter mandag 27. mai

Forhandlingene på flyteriggavtalen starter mandag 27. mai

27.05.19 av . ..
Medlemmene i NR-området valgte i fjor å gå til konflikt grunnet arbeidsgivernes krav om svekkelse av pensjonsbilaget. Tariffert personell på denne avtalen fikk heller ikke samme lønnsutvikling som annet likelydende tariffert personell på sokkelavtalen, og har hatt en dårlig lønnsutvikling på avtalen fra 2015 og fram til i dag.

» Les mer

SAFE størst på NR området - flyteriggavtalen

SAFE størst på NR området - flyteriggavtalen

27.05.19 av . ..
Nøkkeltallene som SAFE mottar fra NR er identisk med tallmaterialet som brukes i lønnsforhandlingene. Disse viser at SAFE er den største fagforeningen på flyteriggavtalen. SAFE klubbene i dette tariffområdet har jobbet tålmodig med å bygge og videreutvikle klubbene etter fjorårets forhandlinger. Det har lagt et godt grunnlag for rekruttering av nye medlemmer.

» Les mer

2020 blir et tøft år for lønnsforhandlinger på NHO-området

2020 blir et tøft år for lønnsforhandlinger på NHO-området

16.05.19 av . ..
SAFE og Norsk olje og gass, NOG, kom heller ikke til enighet i lønnsforhandlingene på Brønnserviceområdet.

» Les mer

SAFE valgte å ikke signere NOG sokkel oppgjøret

SAFE valgte å ikke signere NOG sokkel oppgjøret

09.05.19 av . ..
Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass på Sokkelavtalen 2019 ble avsluttet natt til torsdag 9.mai.

» Les mer

Ny tillitsvalgt på Brage

Ny tillitsvalgt på Brage

22.04.19 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på Brage crew 5

» Les mer

AP sier Nei til konsekvensutredning av Lofoten (LoVeSe) - LO uten påvirkningskraft innen oljerettet industripolitikk?

AP sier Nei til konsekvensutredning av Lofoten (LoVeSe) - LO uten påvirkningskraft innen oljerettet industripolitikk?

06.04.19 av . ..
Innen LO forbund har det vært full mobilisering for å få AP til å åpne for konsekvensutredning av LoVeSe. Under AP landsmøte i dag varsler Støre at de ikke går for konsekvensutredning. Denne saken er nå vunnet av AUF og LO har tapt.

» Les mer

Nye tillitsvalgte på DSA og Brage

Nye tillitsvalgte på DSA og Brage

02.04.19 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSA og Brage...

» Les mer

Enighet mellom LO-YS og NHO

Enighet mellom LO-YS og NHO

01.04.19 av . ..
YS - LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

» Les mer

YS og LO varsler mulig streik fra 1. april

YS og LO varsler mulig streik fra 1. april

28.03.19 av . ..
nærmere 25 000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra 1. april hvis det ikke kommer til enighet mellom LO - YS og NHO innen meklingsfristen søndag 31. mars kl. 24.00

» Les mer

SAFE Tariffkonferanse 2019

SAFE Tariffkonferanse 2019

27.03.19 av . ..
SAFE tariffkonferanse 2019 tok for seg lønnsutvikling, kommende mellomoppgjør, lønnsdannelse, fremtidsutsikter og muligheten for å ta igjen tapt kjøpekraft..

» Les mer

Nye tillitsvalgt på Deepsea Nordkapp

Nye tillitsvalgt på Deepsea Nordkapp

22.03.19 av . ..
Det er valgt 5 nye tillitsvalgte på Deepsea Nordkapp..

» Les mer

Odfjell Drilling ny kontrakt - Beacon Atlantic

Odfjell Drilling ny kontrakt - Beacon Atlantic

16.03.19 av . ..
Odfjell Drilling har sikret seg 3 års kontrakt for Neptune Energy med Beacon Atlantic på Norsk sokkel. Dette sikrer i første omgang arbeid for riggen inntil 3 år..

» Les mer

YS forventer betydelig lønnsvekst for 2019

YS forventer betydelig lønnsvekst for 2019

26.02.19 av . ..
– Etter en periode uten reallønnsvekst mener vi det er på høy tid at arbeidstakerne tar ut sin del av verdiskapningen, sier YS-leder Erik Kollerud. I ettermiddag vedtok hovedstyret i YS sine krav til lønnsoppgjøret.

» Les mer

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

22.02.19 av . ..
SAFE i Odfjell avholder årsmøte 2019 den 10. og 11. april i Stavanger..OPPDATERT 05.03.2019

» Les mer

Nye tillitsvalgte på Deepsea Bergen

Nye tillitsvalgte på Deepsea Bergen

20.02.19 av . ..
Det er gjennomført valg av tillitsvalgte på DSB crew 2: Vedbjørn Skrede er valgt til tillitsvalgt og Stian Lauen til vara..

» Les mer

Nye tillitsvalgte DSA, DSB, Sverdrup og Heidrun

Nye tillitsvalgte DSA, DSB, Sverdrup og Heidrun

06.02.19 av . ..
Det er foretatt nye tillitsvalg på DSA, DSB, Sverdrup og Heidrun..

» Les mer

SAFE vant 6G saken i Høyesterett

SAFE vant 6G saken i Høyesterett

01.02.19 av . ..
SAFE vant saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Dommene fra både tingretten og lagmannsretten var klinkende klare, og nå har også Høyesterett i sin dom sagt at anken fra arbeidsgiver forkastes.

» Les mer

Ny varatillitsvalgt DSB

28.01.19 av . ..
Erik Arnøy er valgt til vara tillitsvalgt på crew 6

» Les mer

Ny tillitsvalgt på DSB

Ny tillitsvalgt på DSB

24.01.19 av . ..
Ny tillitsvalgt på DSB crew 1 er Tor-Arne Larsen, ny vara er Kåre-Helge Hansen..

» Les mer

Advokatforsikring - vilkårsendringer 2019

Advokatforsikring - vilkårsendringer 2019

15.01.19 av . ..
5 nye vilkårsendringer i advokatforsikringen for SAFE medlemmer gjeldende fra 01.01.2019. - Antall årlig rådgivende juridiske timer økes fra 15 til 20 timer ..

» Les mer

Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

11.01.19 av . ..
Kombinasjonen av en ønsket endring av letefusjonsordningen på norsk sokkel og uklare rammebetingelser for oljeindustrien totalt sett, får Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgte i Equinor, til å reagere.

» Les mer

Ny tillitsvalgt på Brage

Ny tillitsvalgt på Brage

04.01.19 av . ..
Ny tillitsvalgt på Brage crew 2 er Dag Melvær Giil

» Les mer

Nye tillitsvalgte på DSA

Nye tillitsvalgte på DSA

22.12.18 av . ..
Øyvind Moldskred og Trygve Mo er valgt til nye varatillitsvalgte..

» Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse

Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse

15.12.18 av . ..
Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven (aml) i reglene om fast og midlertidig ansettelse, samt i reglene om innleie fra bemanningsforetak.

» Les mer

Ny avtale mellom YS og Gjensidige!

Ny avtale mellom YS og Gjensidige!

05.12.18 av . ..
Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til deg som SAFE-medlem.

» Les mer

Tillitsvalgtkonferanse 2018

Tillitsvalgtkonferanse 2018

16.09.18 av . ..
- oppdatert - Tillitsvalgt konferansen avholdes i Bergen den 30. og 31. oktober

» Les mer

Intern klubb info

Intern klubb info

14.09.18 av . ..
Informasjonen under knappene: Medlemsfordeler, Innmelding/ verving og Kurs er oppdatert.

» Les mer

NR anket 6G saken til Høyesterett

NR anket 6G saken til Høyesterett

10.09.18 av . ..
SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

» Les mer

Betydning av å beholde eller miste retten til AFP+1G

Betydning av å beholde eller miste retten til AFP+1G

05.09.18 av
Under årets forhandlinger fremsatte Norges Rederiforbund (NR) krav som ville svekket den tarifferte pensjonsordningen vi har brukt mange tiår å bygge opp.

» Les mer

Klubbstyre vedtak

Klubbstyre vedtak

28.08.18 av
Klubbstyret har i dag bla. fattet enstemmige vedtak om:

» Les mer

Ny plasstillitsvalgt på Grane

Ny plasstillitsvalgt på Grane

22.08.18 av . ..
Steinar Østhassel er valgt til ny plasstillitsvalgt på Grane

» Les mer

RIGGSTREIKEN ER OVER!

RIGGSTREIKEN ER OVER!

19.07.18 av . ..
Pressemelding: SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet. SAFE fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav..

» Les mer

Bemanningsbyrået Franklin spør sine ansatte om fagforeningstilhørlighet

Bemanningsbyrået Franklin spør sine ansatte om fagforeningstilhørlighet

17.07.18 av . ..
Streikeledelsen ble varslet om dette forholdet og saken kan du nå lese i E24.no...

» Les mer

Full SEIER til SAFE i Lagmannsretten i den viktig 6 G-saken

Full SEIER til SAFE i Lagmannsretten i den viktig 6 G-saken

06.07.18 av . ..
En enstemmig dom i lagmannsretten ga SAFE fullt medhold i 6 G-saken. Alle SAFEs argumenter i saken ble hørt. SAFE vant og denne saken i Tingretten der NR valgte å anke dommen til Lagmannsretten ...

» Les mer

Enda en ny viktig SEIER til SAFE i arbeidsretten!

Enda en ny viktig SEIER til SAFE i arbeidsretten!

05.07.18 av . ..
Saken gjelder en tidligere omtalt saken i Island Offshore Crewing, om permittering av personellet, for å etterpå tilby deler av dem "prosjekt"ansettelse ombord, til dårligere lønns og arbeidsforhold...

» Les mer

Full SEIER til SAFE i arbeidsretten i den viktige «2.2»-saken

Full SEIER til SAFE i arbeidsretten i den viktige «2.2»-saken

04.07.18 av . ..
Dommen i arbeidsrettssaken mellom North Atlantic Drilling Ldt, COSL og SAFE i saken om NR-avtalens punkt 2.2: Oppsigelse og avskjed, ga SAFE full seier ...

» Les mer

Resultat av Uravstemmingen for NR området

Resultat av Uravstemmingen for NR området

25.06.18 av . ..
OPPDATERT __ Resultatet av SAFE uravstemningen på NR området for oppgjøret 2018 viser et klart nei. 80% av stemmene sa nei, 15 prosent ja og 5 prosent var blanke.

» Les mer

Skuffende lønnsoppgjør 2018

Skuffende lønnsoppgjør 2018

25.05.18 av . ..
Etter to dagers forhandlinger med Norges Rederiforbund ble det siste tilbudet lagt på bordet. SAFE forhandlingsutvalg mener de økonomiske rammene som ligger i siste tilbud fra arbeidsgiversiden er for svake, og har tatt et forbehold om at om at årets resultatet blir sendt ut til uravstemning blant medlemmene...

» Les mer

Hovedforhandlingene for rederi området åpnet

Hovedforhandlingene for rederi området åpnet

24.05.18 av . ..
Onsdag 23. mai åpnet hovedforhandlingen på NR avtalen. Det er mange krav som er levert inn i år fra SAFE, Industri Energi og DSO. Forhandlings fristen er satt til torsdag kl. 24.00 med fredag som reservedag hvis det skulle bli nødvendig.

» Les mer

Odfjell Drilling har kjøpt Stena MidMax!

Odfjell Drilling har kjøpt Stena MidMax!

29.04.18 av . ..
Riggen er kjøpt for 4 milliarder kroner (505 mill. USD). Riggen skal omdøpes til Deepsea Nordkapp

» Les mer

Endelig ny rigg!?

Endelig ny rigg!?

20.04.18 av . ..
Igjen er Stene MidMax høyaktuell som ny Odfjell rigg. I følge børsmelding har Odfjell Drilling nå gjennomført en rettet emisjon og hentet inn NOK 1, 368 milliarder kroner tilsvarende 175 millioner USD. I dette ligger og Røkkes interesse for å være med i spleiselaget via selskap Akastor med kr 580 millioner kroner ...

» Les mer

Samordnet oppgjør for NOG (Sokkelavtalen), ISO-fagene, Brønnserviceavtalen og Oljeoverenskomsten

Samordnet oppgjør for NOG (Sokkelavtalen), ISO-fagene, Brønnserviceavtalen og Oljeoverenskomsten

28.02.18 av . ..
Årets hovedoppgjør på YS/ NHO-området vil gjennomføres som et samordnet oppgjør. NR området gjennomfører sine forhandlinger sentralt som vanlig..

» Les mer

VIKTIG! Huskeregler ved yrkesskader/yrkessykdomme

VIKTIG! Huskeregler ved yrkesskader/yrkessykdomme

23.02.18 av . ..
SAFE har siden 2002 hatt et godt og tett samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen vogtwiig (SVW) i saker som gjelder yrkesskade eller yrkessykdom for sine medlemmer. Dette er et svært komplisert juridisk fagfelt. SVW har advokater som arbeider kun med dette, og således innehar både solid kompetanse og erfaring...

» Les mer

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

21.02.18 av . ..
SAFE i Odfjell avholdt sitt årsmøte på Clarion Hotel i Stavanger 20. og 21. februar.

» Les mer

Tillitsvalgt tvinges til taushet

Tillitsvalgt tvinges til taushet

05.02.18 av . ..
Statoil-ledelsen gir tillitsvalgt skriftlig advarsel for brudd på lojalitetsplikten i følge med varsel om kritikkverdige forhold.

» Les mer

I all verden!

I all verden!

05.02.18 av . ..
Forbundsleder i SAFE svarer: Når IE klubben i Rowan tilskriver meg på bakgrunn av at jeg har påtatt meg rollen som lokal tillitsvalgt i Rowan, er det visst på høy tid med litt fakta.

» Les mer

Rasering av tariffavtalen?!

Rasering av tariffavtalen?!

02.02.18 av
Et enstemmig områdeutvalg rederi i SAFE er svært, svært bekymret over Industri Energi-tillitsvalgte som signerer på bedriftsavtaler som undergraver NR-avtalen.

» Les mer

AkerBP kjøper Stena MidMAX...

AkerBP kjøper Stena MidMAX...

30.01.18 av . ..
Det har lenge versert rykter om at Aker BP og Odfjell Drilling har hatt interesse for å kjøpe bla. Stena MidMAX riggen som ligger på Samsung verftet i Korea. Midmax er nylig blir malt om i en gjenkjennelig gulfarge ;)

» Les mer

Nye tillitsvalgte Johan Sverdrup

Nye tillitsvalgte Johan Sverdrup

15.01.18 av . ..
Tore Bondus er valgt til plasstillitsvalgt og Bernt Lunde er valgt til vara under Commissioningfasen Johan Sverdrup..

» Les mer

Terje Mjøs starter i heltidsstilling i SAFE i Odfjell

Terje Mjøs starter i heltidsstilling i SAFE i Odfjell

11.01.18 av . ..
Terje Mjøs starter nå opp i heltidsstilling for SAFE i Odfjell. Vi har og nå fått ett avdelingskontor på Mongstadbasen.

» Les mer

Nye tillitsvalgte på Mongstadbasen

Nye tillitsvalgte på Mongstadbasen

07.01.18 av . ..
Roger Myrmel er valgt til ny plasstillitsvalgt og Ove Stanley Nilsen til vara..

» Les mer

NYTT TELEFONNUMMER!

NYTT TELEFONNUMMER!

04.01.18 av . ..
Jeg har fått nytt mobil nr.: 905 00 556 - Dette nummeret er mitt nye jobb nr. og vil være i bruk fra og med 08.01.2018

» Les mer

Årsmøte SAFE i Odfjell

Årsmøte SAFE i Odfjell

03.01.18 av . ..
Årsmøte avholdes den 20. og 21. februar (uke 8) i Stavanger. Påmelding vil bli sendt ut på e-post til tillitsvalgte i klubben (oppdatert 08. jan.)

» Les mer

Suppleringsvalg til klubbstyret

Suppleringsvalg til klubbstyret

11.12.17 av . ..
Klubbstyret har foretatt suppleringsvalg til klubbstyret

» Les mer

Gjensidige har fått nytt tlf. nr.

Gjensidige har fått nytt tlf. nr.

17.10.17 av . ..
Det nye tlf. nr er: 915 03100

» Les mer

Tillitsvalgtkonferanse 2017

Tillitsvalgtkonferanse 2017

22.09.17 av . ..
SAFE i Odfjell avholder tillitsvalgtkonferanse i perioden 26-28 sept...

» Les mer

Ny Tillitsvalgt på Deepsea Bergen

Ny Tillitsvalgt på Deepsea Bergen

12.09.17 av . ..
Leif Gunnar Fjørtoft er valgt til Plasstillitsvalgt på DSB, crew 6..

» Les mer

Nytt styremedlem SAFE i Odfjell

Nytt styremedlem SAFE i Odfjell

08.09.17 av . ..
Glenn Samdal fra OWS er valgt inn som nytt styremedlem i SAFE i Odfjell klubbstyre..

» Les mer

Ny tillitsvalgt i Kompetansepoolen

Ny tillitsvalgt i Kompetansepoolen

08.09.17 av . ..
Heine Kårtveit er valgt til ny tillitsvalgt for Kompetansepoolen

» Les mer

Island Innovator vinner ny kontrakt

Island Innovator vinner ny kontrakt

01.09.17 av . ..
kontrakten er for Centrica og gjelder boringen av en avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet. I tillegg er det en opsjon på 2 brønner...

» Les mer

Odfjell Drilling selger alle aksjer i Robotic Drilling Systems

Odfjell Drilling selger alle aksjer i Robotic Drilling Systems

31.08.17 av . ..
Odfjell Drilling selger alle aksjene i Robotic Drilling Systems (RDS) til Nabors Industries. Odfjell sitter på rundt 37 prosent av aksjene i RDS gjennom Odfjell Drilling Technology. Salget vil gi en estimert regnskapsmessig gevinst på rundt 11 millioner dollar for Odfjell, som er ventet å vise seg i selskapets resultater for tredje kvartal.

» Les mer

Frykter han ser slutten på Statoils gigantprosjekter i Norge

Frykter han ser slutten på Statoils gigantprosjekter i Norge

18.08.17 av . ..
Etter 2022 skjer det lite på norsk sokkel slik det ser ut nå, sier Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for fagforeningen Safe/YS i Statoil..

» Les mer

Transocean kjøper Songa Offshore

Transocean kjøper Songa Offshore

15.08.17 av . ..
I dag ble det kjent at Transocean har lagt inn et bud på Songa Offshore. Fredrik W. Mohen som største aksjonær i Songa har akseptert budet...

» Les mer

Ny Tillitsvalgt på Brage

Ny Tillitsvalgt på Brage

14.08.17 av . ..
Roy Cato Sangolt er valgt til Plasstillitsvalgt på Brage, crew 1

» Les mer

OWS vant kontrakt med ConocoPhillips

OWS vant kontrakt med ConocoPhillips

14.08.17 av . ..
Odfjell Well Service har nå signert en kontrakten med ConocoPhillips med en varighet på 4 år + 2x2 års opsjon. Oppstart er forventet i september måned 2017

» Les mer

Deepsea Stavanger med ny kontrakt for Aker BP

Deepsea Stavanger med ny kontrakt for Aker BP

10.08.17 av . ..
Kontrakten ble signert i dag og har en varighet på ca. 9 måneder. Oppstarten blir etter Wintershall -Maria kontrakten..

» Les mer

Nye tillitsvalgte på Brage

Nye tillitsvalgte på Brage

03.08.17 av . ..
Tommy Steinsland er valgt til Plasstillitsvalgt og Arne Edvardsen er valgt til vara på crew 6, Brage

» Les mer

Nye tillitsvalgte på Deepsea Stavanger

Nye tillitsvalgte på Deepsea Stavanger

02.08.17 av . ..
Geir Flotve er valgt til Plasstillitsvalgt og Kevin Magne Nilsen er valgt til vara på crew C, Deepsea Stavanger

» Les mer

Ny vara tillitsvalgt DSA

Ny vara tillitsvalgt DSA

02.08.17 av . ..
Preben Sellevold er valgt til ny vara tillitsvalgt på crew A Deepsea Atlantic

» Les mer

SAFE går til retten med arbeidsgivers begrensning av utbetaling til permitterte

SAFE går til retten med arbeidsgivers begrensning av utbetaling til permitterte

28.07.17 av . ..
I arbeidsgiverperioden har arbeidsgiver begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G. Som eneste fagforening har SAFE nå valgt å gå videre med denne saken.

» Les mer

Nye Tillitsvalgte på Brage

Nye Tillitsvalgte på Brage

15.06.17 av . ..
Kjetil Sunde er valgt til Plasstillitsvalgt og Ole Kristian Vange er valgt til vara på crew 5, Brage

» Les mer

Ny Tillitsvalgt på Deepsea Stavanger

Ny Tillitsvalgt på Deepsea Stavanger

14.06.17 av . ..
Ørjan Bjørke er valgt til Plasstillitsvalgt på crew F, DSS

» Les mer

Nye Tillitsvalgt på Brage

Nye Tillitsvalgt på Brage

07.06.17 av . ..
Reidar Nernes er valgt til Plasstillitsvalgt og Grim Austring er valgt til vara på crew 2, Brage

» Les mer

Resultat av lønnsforhandlingene på NOG Brønnservice

Resultat av lønnsforhandlingene på NOG Brønnservice

07.06.17 av . ..
Det generelle tillegget for alle på lønnstabellen i tariffavtalen ble 7 166 kroner fra 01.06.17. I tillegg ble det 1 krone opp på nattillegget til 79,50 kroner per time.

» Les mer

Resultatet fra mellomoppgjøret

Resultatet fra mellomoppgjøret

01.06.17 av . ..
Forhandlingene på mellomoppgjøret pågikk i 2 dager.

» Les mer

Lønnsforhandlingene for NR avtalen er startet

Lønnsforhandlingene for NR avtalen er startet

31.05.17 av . ..
Årets mellomoppgjør på NR avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet onsdag formiddag.

» Les mer

Mer arbeid til Deepsea Bergen

Mer arbeid til Deepsea Bergen

31.05.17 av . ..
Avtalen inkluderer en brønn, pluss opsjon på 4 x 3 brønner i tillegg. Dette kan sikre arbeid for Deepsea Bergen i opp til 14 måneder.

» Les mer

NOG oppgjøret: SAFE valgte å ikke signere

NOG oppgjøret: SAFE valgte å ikke signere

28.05.17 av . ..
Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av.

» Les mer

Nye Tillitsvalgte i OWS

Nye Tillitsvalgte i OWS

22.05.17 av . ..
Glenn Samdal er valgt til Tillitsvalgt og Aslak Lia er valgt til Vara for OWS offshore personell..

» Les mer

Ny plasstillitsvalgt på Innovator

Ny plasstillitsvalgt på Innovator

05.05.17 av . ..
Ken-Gøran Grøtte Pedersen er valgt til Plasstillitsvalgt på Innovator..

» Les mer

Varsling – Kongress 2017

Varsling – Kongress 2017

04.05.17 av . ..
På vegne av Forbundsstyret i SAFE, varsles herved SAFEs klubber om Kongress 2017. Kongressen avholdes i tidsrommet 7. – 9. november 2017. SAFEs vedtekter har følgende bestemmelser som regulerer kongressen i SAFE:

» Les mer

Leif Sande går av som forbundsleder

Leif Sande går av som forbundsleder

28.04.17 av . ..
Leif Sande går av som forbundsleder for Industri Energi, under Landsmøte som avholdes denne helgen. Nestleder Frode Alvheim er trolig arvtageren.

» Les mer

Ny plasstillitsvalgt på Innovator

Ny plasstillitsvalgt på Innovator

28.04.17 av . ..
Karl Emil Sæther er valgt til Plasstillitsvalgt på Innovator

» Les mer

3 kontrakter til Deepsea Bergen på kort tid

3 kontrakter til Deepsea Bergen på kort tid

03.04.17 av . ..
Odfjell Drilling har nå dratt i land 3 kontrakter til DSB på kort tid. Riggen har nå arbeid ca. frem til sommeren 2018...

» Les mer

Ny plasstillitsvalgt på Deepsea Stavanger

Ny plasstillitsvalgt på Deepsea Stavanger

28.03.17 av . ..
Øystein Røsberg er valgt til Plasstillitsvalgt på Deepsea Stavanger, crew E

» Les mer

Tariffkonferansen 2017 åpnet

Tariffkonferansen 2017 åpnet

21.03.17 av . ..
SAFEś Tariffkonferansen 2017 ble i dag avholdt på Clarion Hotel Air i Stavanger. Tariffkonferansen er forberedelsene til lønnsoppgjøret 2017..

» Les mer

KCA Deutag inn på NR avtalen

KCA Deutag inn på NR avtalen

19.03.17 av . ..
KCA Deutag MODU Operations AS er blitt medlem i Norges rederiforbund.

» Les mer

Tillitsvalgt kurs 6-7 mars 2017

Tillitsvalgt kurs 6-7 mars 2017

16.03.17 av . ..
Den 6. og 7. mars ble det avholdt ett 2 dagers intensiv Tillitsvalgt kurs i Bergen. Kurset var på initiativ fra SAFE i Odfjell klubben. Det var 24 deltagere der 15 var fra SAFE i Odfjell og 9 andre tillitsvalgte fra andre klubber og områder i SAFE...

» Les mer

Deepsea Bergen med ny intensjonsavtale

Deepsea Bergen med ny intensjonsavtale

15.03.17 av . ..
Odfjell Drilling har inngått en intensjonsavtale for Deepsea Bergen for 1 fast brønn med antatt varighet ca. 100 dager samt to opsjonsbrønner. Avtalen gjelder for norsk sokkel..

» Les mer

Sikorsky S92 styrtet i natt!

Sikorsky S92 styrtet i natt!

14.03.17 av . ..
Et irsk kystvakthelikopter av typen Sikorsky S92 er savnet utenfor den irske vestkysten, skriver Irish Times. Én person er funnet, tre er fortsatt savnet.

» Les mer

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

13.03.17 av . ..
SAFE i Odfjell avholder sitt Årsmøte 2017 den 9. og 10. mai i Stavanger. Tillitsvalgte får innkalling til årsmøte per E-mail. Alle medlemmer har anledning til å delta på årsmøte...

» Les mer

Riggraten må opp!

Riggraten må opp!

03.03.17 av . ..
Statoils boredirektør mener riggratene må opp.

» Les mer

Odfjell Well Services inngår samarbeidsavtale med Reelwell

Odfjell Well Services inngår samarbeidsavtale med Reelwell

02.03.17 av . ..
Odfjell Well Services Norway (OWS) signert en samarbeidsavtale med Reelwell på videreutvikling og identifisering av nye boreapplikasjoner for dual pipe-teknologien..

» Les mer

Deepsea Stavanger vunnet har ny kontrakt!

Deepsea Stavanger vunnet har ny kontrakt!

01.03.17 av . ..
Odfjell Drilling har fått tildelt en ny kontrakt for Deepsea Stavanger. Denne jobben vil starte opp rett etter at DSS er ferdig på Maria kontrakten for Wintershall..

» Les mer

Furre: – Vi har mistet tryggheten

Furre: – Vi har mistet tryggheten

28.02.17 av . ..
Petroleumstilsynet fikk i 2016 flere bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet offshore enn noe tidligere år, hele 36 meldinger, mot 20 i 2015 og 12 meldinger i 2014 .

» Les mer

Aksepterer ikke en ny reallønnsnedgang

Aksepterer ikke en ny reallønnsnedgang

28.02.17 av . ..
– Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. Resultatet av verdiskapingen må fordeles nå som økonomien går bedre, sier YS-leder Jorunn Berland. I dag vedtar YS sine krav til årets lønnsoppgjør...

» Les mer

SAFE vant viktig sak om ulovlig lønnstrekk

SAFE vant viktig sak om ulovlig lønnstrekk

16.02.17 av . ..
Seieren i Kaefersaken om ulovlig lønnstrekk er viktig for alle ansatte, ikke bare for ISO-ansatte. Det er og en viktig, prinsipiell seier for fagforbundene som organiserer de ansatte.

» Les mer

Statoil planlegger å fullføre 16-18 letebrønner på norsk sokkel i 2017

Statoil planlegger å fullføre 16-18 letebrønner på norsk sokkel i 2017

15.02.17 av . ..
Statoil planlegger å bore rundt 30 letebrønner i 2017 der 16-18 av letebrønnene er på norsk sokkel. Nye funn er helt avgjørende for å motvirke fallende produksjon fra dagens felter og sikre nye volumer fra norsk sokkel opplyser Statoil på sin hjemmeside...

» Les mer

NR mellomoppgjør 2017

NR mellomoppgjør 2017

14.02.17 av . ..
Mellomoppgjøret på NR avtalen avholdes 31. mai og 01. juni i Stavanger.

» Les mer

Fagforeninger reagerer på Kyllingstad

Fagforeninger reagerer på Kyllingstad

06.02.17 av . ..
I motsetning til Ståle Kyllingstad mener Roy Erling Furre i Safe at det er umulig å erstatte offshorearbeideren. Leif Sande i Industri Energi mener lyset vil bli slukket før fjernstyringsteknologien kommer for fullt.

» Les mer

Tillitsvalgt kurs for Odfjell medlemmer

Tillitsvalgt kurs for Odfjell medlemmer

02.02.17 av . ..
SAFE arrangerer et grunnleggende kurs for tillitsvalgte og interesserte medlemmer i Odfjell Drilling konsernet. Kurset er en innføring i tillitsvalgtarbeid, tariff og lovverk.. Kurset avholdes i Bergen den 6. og 7. mars.

» Les mer

SAFE vant sak om ulovlig lønnstrekk

SAFE vant sak om ulovlig lønnstrekk

18.01.17 av . ..
SAFE vant ankesak i Gulating lagmannsrett hvor et av SAFEs medlemmer og Kaefers ansatte var utsatt for ulovlig lønnstrekk. – Dette er en viktig seier både for medlemmet vårt, og for alle andre i bransjen som utsettes for det samme, sier SAFEs advokat Elisabeth Bjelland som førte saken både i tingretten og lagmannsretten.

» Les mer

Zola-pris til SAFE-medlemmet Runar Kjørsvik

Zola-pris til SAFE-medlemmet Runar Kjørsvik

17.01.17 av . ..
Det tidligere hovedverneombudet på Shells landanlegg på Ormen Lange, har fått prisen for det sivile motet han har vist for «menneskeverd, rettssikkerhet og demokrati», skriver Zola-prisen i sin begrunnelse for tildelingen. Manglende arbeidstakermedvirkning, mangel på informasjon, en svekket verneombudstjeneste og pålagt munnkurv, var noe av det Runar Kjørsvik opplevde som hovedverneombud før han ble oppsagt etter tre år som tillitsvalgt.

» Les mer

Granskning om kutt i oljebransjen har svekket sikkerheten

Granskning om kutt i oljebransjen har svekket sikkerheten

16.01.17 av . ..
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) setter ned et utvalg for å se om det er sammenheng mellom flere hendelser på norsk sokkel og de store kostnadskuttene i oljebransjen...

» Les mer

Endring i klubbstyret

Endring i klubbstyret

03.01.17 av . ..
Det er foretatt en endring i klubbstyret. Øystein Røsberg er fra og med 01. januar 2017 gått inn som fung. 1 st. nestleder.

» Les mer

Deepsea Bergen har vunnet en ny kontrakt

Deepsea Bergen har vunnet en ny kontrakt

23.12.16 av . ..
Kontrakten er for en brønn med opsjon på ytterligere en brønn. Kontrakten er inngått med Farao Petroleum Norge...

» Les mer

Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes

Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes

22.12.16 av . ..
Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR-oppdrag på norsk sokkel. Mange oljearbeidere frykter at de nå kan bli tvunget til å fly med samme helikoptertypen som havarerte ved Turøy 29. april i år, hvor 13 mennesker mistet livet, om flyforbudet blir fjernet.

» Les mer

Innovator vinner ny kontrakt

Innovator vinner ny kontrakt

17.12.16 av . ..
Igjen en gledelig nyhet for 2017 som gir ytterligere sysselsetting for Island Innovator. Kontrakten er i første omgang for boring av en brønn på Edvard Grieg feltet. Oppstart er planlagt i første kvartal 2017. I kontrakten er det også muligheter for ytterligere opsjoner, opplyser Island Drilling Company

» Les mer

Odfjell Drilling vinner Brage kontrakten

Odfjell Drilling vinner Brage kontrakten

13.12.16 av . ..
Kontraktsperioden er fire år med opsjoner på 2+2 år. Oppdatert..

» Les mer

Statoil utelukker ikke at kutt svekker sikkerheten

Statoil utelukker ikke at kutt svekker sikkerheten

24.11.16 av . ..
Statoil går nå gjennom om kostnadskutt har innvirkning på de mange hendelsene den siste tiden. – Vi jobber med å granske de hendelsene vi har hatt isolert, samtidig som vi bruker gjennomgangen til å se om det er noen sammenheng mellom hendelsene vi har hatt i løpet av kort tid....

» Les mer

Kraftig forverring innen forpleining

Kraftig forverring innen forpleining

07.11.16 av . ..
– Nedbemanninger som følge av beinharde anbudskonkurranser, med reduksjoner på 20 -30 prosent, har ført til en kraftig forverring av arbeidsforholdene innen forpleining, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre. Han ledet fredag SAFEs delegasjon i et møte hos Ptil om forholdene.

» Les mer

Oljeservice streiken er over!

Oljeservice streiken er over!

11.10.16 av . ..
Det betyr at de som er permittert og skulle vært offshore nå må gjøre seg klar til å reise offshore og fortsette arbeidet i henhold til sin opprinnelig turnus. Når det gjelder resultatet IE har oppnådd på streiken sin så kan den i beste fall kalles kreativ...

» Les mer

Fullt gjennomslag for endringer i skatteloven

Fullt gjennomslag for endringer i skatteloven

06.10.16 av . ..
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet endringer i skatteloven, slik at tillitsvalgte ikke skal måtte skatte av bedrifters utgiftsdekning av tillitsvalgtes reiser.

» Les mer

Regler for permitteringer ved streik

Regler for permitteringer ved streik

30.09.16 av . ..
Flyterigg område er blitt hardt rammet som tredjepart i brønnservice streiken mellom Industri Energi og Norsk Olje & Gass. Så langt er 10 rigger stanset pga. av streiken og mer enn 1700 riggarbeidere permittert. På NOG området er det så lang permittert 350 personer som følge av streiken. SAFE-medlemmer som blir permittert som følge av streiken mellom Industri Energi og NOG, har i utgangspunktet rett på dagpenger fra NAV.

» Les mer

SAFE sentralt kommenterer Arbeidsretts dommen

SAFE sentralt kommenterer Arbeidsretts dommen

16.09.16 av . ..
Industri Energi gikk til frontalangrep på både NOG og SAFE i forbindelse med tariffoppgjøret på Brønnservice avtalen tidligere i sommer....

» Les mer

Norsk olje og gass vant i Arbeidsretten

Norsk olje og gass vant i Arbeidsretten

15.09.16 av . ..
Fagforbundet Industri Energi fikk ikke medhold i tvistesaken fagforbundet anla mot Norsk olje og gass. Avtalen som ble gjort med Safe i sommer er inngått på lovlig måte, i tråd med gjeldende praksis og regelverk.

» Les mer

SAFE i Archer TV -konferanse

SAFE i Archer TV -konferanse

31.08.16 av . ..
Archer avholder sin tillitsvalgtkonferanse på Kielfergen i perioden 21 -23. oktober. SAFE i Odfjell tillitsvalgte på de plattformene som overdras til Archer 1. oktober, SNA, SNB, Visund, Sleipner A og Njord og går over til Archer i virksomhetsoverdragelse kan melde seg på...

» Les mer

SAFE vant saken mot COSL

SAFE vant saken mot COSL

08.07.16 av . ..
Det er ikke lov å si opp folk per e-post, slik COSL gjorde med 229 ansatte i juni i fjor. Dommen fra Jæren tingrett betyr at de 39 deltakerne i gruppesøksmålet som SAFE anla, har rett til en månedslønn mer enn de fikk av COSL i forbindelse med oppsigelsen.

» Les mer

Status vedr. DSM2

Status vedr. DSM2

07.07.16 av . ..
DSM2 går fra Curacao ca. 15. Juli til valgt lokasjon i Norge, i et kaldt opplag. Boreskipet er ikke bygget med tanke på norsk farvann og skal tilbake i internasjonalt farvann når markedet bedrer seg. Seilas er beregnet til ca. 28-33 dager.

» Les mer