SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Arbeidsutvalget (AU)

09.10.09 - Skrevet av: . ..

        Et rettferdig arbeidsliv

Arbeidsutvalget (AU) i Odfjell klubben

 
GFN  Geir Frode Nysæter 
Leder SAFE i Odfjell
Heltidsstilling på klubbkontoret
Mob: 905 00 556
E-mail: gfn@safeiodfjell.com

 

 


 Et rettferdig arbeidsliv Kristian Lohne Morken
Nestleder/kasserer
Heltidsstilling på klubbkontoret
Mob: +47 948 16 872

 E-mail: klm@safeiodfjell.com

 
 Et rettferdig arbeidsliv   Tommy Steinsland
 Sekretær
 Heltidsstilling på klubbkontoret
 Mob: +47 911 60 868

 
 E-mail: tst@safeiodfjell.com