SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Lønnstabeller og protokoller

15.11.09 - Skrevet av: . ..

Lønnstabeller og protokoller fra lønnsoppgjørene

 


 Lønnstabeller                                          


 Protokoller fra lønnsoppgjør

Lønnstabell gjeldende fra 01. juni 2022 (legges ut når den mottas) Mekling lønnsoppgjør 2022 - Møtebok/ protokoll
Lønnstabell gjeldende fra 01.juni 2021   Mekling lønnsoppgjør 2021 - Møtebok/protokoll
 Lønnstabell gjeldende fra 1. juni 2020  Protokoll lønnsoppgjør 2020
 Lønnstabell gjeldende fra 1. juni 2019  Mekling lønnsoppgjør 2019 - Møtebok
Lønnstabell gjeldende fra 1. juni 2018 Streik:  Riksmeklerens møtebok 19.07.2018
 Lønnstabell gjeldende fra 1. juni 2017  Protokoll lønnsoppgjør 2017
Lønnstabell gjeldende fra 1. juni 2016  Mekling lønnsoppgjør 2016 - Møtebok/protokoll
 Lønnstabell gjeldende fra 1.juni 2015  Mekling lønnsoppgjør 2015 - Møtebok/protokoll
 Lønnstabell fra 1. juni 2014                    Protokoll fra lønnsoppgjør 2014                                     
 Lønnstabell fra 1. juni 2013  Protokoll fra lønnsoppgjør 2013
 Lønnstabell fra 1. juni 2012)  Protokoll fra lønnsoppgjør 2012         
 Lønnstabell fra 1. juni 2011)

 Mekling Lønnsoppgjør 2011 - Møtebok/protokoll

 Lønnstabell 2010 - 2011
 Mekling lønnsoppgjør 2010  Protokoll

 Møtebok 2010
 Meklingsmannens skisse 2010

 Lønnstabell 2009 - 2010  Protokoll fra lønnsoppgjør  2009