SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Helse,miljø og sikkerhet

26.03.19 - Skrevet av: . ..

 

Klubbens HMS ansvarlig: Styremedlem Dag Apalseth

Kontakinfo.:

Mob: 906 84 899

E-post: dag@apalseth.no / post@safeiodfjell.com

 

Helse-, miljø og sikkerheit har heilt sidan starten i 1977 stått sentralt i SAFE. Vi hevdar at ingen andre fagforeiningar, verken i Nordsjøen eller på land, har hatt eit større fokus på HMS enn SAFE.

SAFE har også vore den mest aktive fagforeininga når det gjeld å ivareta arbeidstakarane sine interesser i regelverksutvikling. SAFE har synleggjort skift- og nattarbeidsproblematikken. Utfordringar kring aldring særleg relatert til sikkerheit og pensjonsalder har vore i fokus i over 20 år. SAFE har heile tida stått fremst i kampen for ein forutsigbar og fleksibel pensjonsordning frå 57-62 år på norsk sokkel.

SAFE i Odfjell ynskjer å vere ein aktiv bidragsytar til eit betre arbeidsmiljø. Difor ynskjer vi at medlemmar eller andre som treng hjelp eller informasjon i HMS-saker tek kontakt med HMS-ansvarleg eller klubbkontoret.