SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE Vervekampanje

14.09.18 - Skrevet av: . ..

SAFE vervekampanje og innmeldingsgave


Hvem omfattes av vervekampanjen?

Alle SAFE medlemmer som verver nye medlemmer til SAFE.

Det er med andre ord fullt mulig å verve nye medlemmer til egen klubb og til andre SAFE klubber.

Hvis arbeidsplassen ikke har en SAFE klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan utdeles.

 

 

iPhoneMacbook

Antall vervede       Verdi                   Vervepremier                 
3  vervede   =    3 poeng    Kr. 2.500 Til kjøp av elektroartikler
5  vervede   =    5 poeng Kr. 5.000 Til kjøp av elektroartikler
10 vervede  =  10 poeng               Kr. 10.000 Til kjøp av elektroartikler
     

Vervepoengene har ikke utløpsdato så du kan spare dem opp over tid.


Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE.
SAFE er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding

Husk å oppgi alle opplysninger som hver rubrikk ber om

 

Retningslinjer 

  • Det anbefales å bruke elektronisk innmelding. Alle felt må fylles ut.
  • Brukes papir -skjemaet, må det være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn samt ønsket velkomstgave.
  • Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgave blir sendt ut.

  • Ta kontakt med klubbkontoret eller SAFE sentralt for uttak av vervepremie.
  • Klubbkontoret får overført vervepremiesummen fra SAFE sentralt, og står for selve utbetalingen av premien på vegne av SAFE sentralt. 
  • Etter at uttaket av vervepremien er godkjent av SAFE, må du sende inn kvittering for kjøpt El- produkt/er til klubbkontoret, som videre utbetaler premien.
  • Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.

 

 


 

Innmelding

Alle nye innmeldte mottar en velkomstgave som er ett trådløst headsett. Dette sendes hjem til deg med posten etter første kontingenttrekk (velkomstgave kan kun mottas en gang).

For å bli medlem av SAFE må du fylle ut det elektroniske skjemaet du finner link til nedenfor.

NB! Husk å oppgi alle opplysninger som hver rubrikk ber om. 

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding