SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE Vervekampanje

14.09.18 - Skrevet av: . ..

SAFE vervekampanje og innmeldingsgave


Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding

Husk å oppgi alle opplysninger som hver rubrikk ber om.

 

Hvem omfattes av vervekampanjen?

Kampanjen gjelder der det er etablerte klubber med trekkavtale. Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve i andre klubber enn sin egen. Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan utdeles.

 

Retningslinjer og vervepremiesortiment

 • Innmeldingsskjemaet må være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn samt ønsket velkomstgave.
 • Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgaver og vervepremier blir sendt ut.

 • Som nytt medlem i SAFE vil du få tilsendt CHARGEit Powerbank og Qi trådløs lader SACKit som velkomstgave.

CHARGEit power bank og trådløs lader - Navy | SACKit   

 

 Velkomstgaven inkluderer ikke en mobiltelefon.

 

Vervepremiering 


Antall vervede   Overføres klubb   Vervepremier
1  vervet Kr. 500 Til kjøp av elektroartikler
3  vervede Kr. 2.500 Til kjøp av elektroartikler
5 vervede Kr. 5.000 Til kjøp av elektroartikler
10 vervede Kr. 10.000 Til kjøp av elektroartikler

 

 

 

Retningslinjer 

 • Det anbefales å bruke elektronisk innmelding. Alle felt må fylles ut.

 • Brukes papir -skjemaet, må det være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn.
 • Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgave blir sendt ut.

  Uttak av Vervepremier
 • Vervekampanjen er en kampanje fra SAFE sentralt.

 • Klubbkontoret får overført vervepremiesummen fra SAFE sentralt og på vegne av SAFE står for selve utbetalingen av premien. 
  Ta kontakt med klubbkontoret eller SAFE sentralt for uttak av vervepremie.

 • Etter at uttak av vervepremien er godkjent av SAFE, må du sende inn kvittering for kjøpt El- produkt/er til klubbkontoret, som videre utbetaler vervepremien.

 • Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier og maks skattefri vervepremiesum per år.