SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 Klubbkontor:

 
 Leder: 
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder:

 Tlf.:
 E-post:

 
 Sekretær:
 Tlf.:
 E-post:
 
 
 Besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, forsikringer, timelister ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
 Tlf:      +47  918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Vervepremier

14.09.18 - Skrevet av: . ..

Vervekampanje og innmeldingsgave


Hvem omfattes av vervekampanjen?

Alle SAFE medlemmer som verver nye medlemmer.

Det er selvfølgelig også fullt mulig å verve til andre klubber enn sin egen.

Der det ikke finnes noen klubb, men hvor en gruppe arbeidstakere fra samme bedrift melder seg inn og etablerer klubb, har SAFE åpnet for at velkomst- og vervepremier kan utdeles.

 

Retningslinjer og vervepremiesortiment

  • Det anbefales å bruke elektronisk innmelding. Alle felt må fylles ut.
  • Brukes papir innmeldingsskjemaet, må det være nøyaktig utfylt og skrevet med blokkbokstaver. Husk å påføre ververens navn samt ønsket velkomstgave.
  • Nyinnmeldte må være trukket i kontingent en måned før velkomstgave blir sendt ut.
  • Ta kontakt med klubbkontoret for uttak av vervepremie.

iPhoneMacbook

Antall vervede       Verdi                   Vervepremier                 
3  vervede   =    3 poeng    Kr. 2.500 Til kjøp av elektroartikler
5  vervede   =    5 poeng Kr. 5.000 Til kjøp av elektroartikler
10 vervede  =  10 poeng               Kr. 10.000 Til kjøp av elektroartikler
     

Vervepoengene har ikke utløpsdato så du kan spare opp over tid.


Verv nye medlemmer

Nøl ikke med å anbefale nyansatte og andre til å melde seg inn i SAFE. Vi er en sterk fagorganisasjon og medlemsvekst bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere.

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding

NB! Husk å gi oss alle opplysninger som hver rubrikk ber om

 


 

Innmelding

Alle nye innmeldte mottar en velkomstgave som er ett trådløst headsett. Dette sendes hjem til deg med posten etter første kontingenttrekk (velkomstgave kan kun mottas en gang).

For å bli medlem av SAFE må du fylle ut det elektroniske skjemaet du finner link til nedenfor.

NB! Husk å gi oss alle opplysninger som hver rubrikk ber om. 

Her er link til elektronisk inmeldingsskjema: Innmelding