SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

TILLITSVALGTE

Brage

04.10.12 - Skrevet av: . ..

 

Brage

 BORESTANS TIL Q1 2021

Tillitsvalgte, Brage

 

   
Plasstillitsvalgt crew 1

 

 

Mob: 
E-mail:
 
   
Vara crew 1
 
Mob:  

E-mail:

 
   
Plasstillitsvalgt crew 2
 
Mob: 
E-mail: 
 
   
Vara crew 2
 
Mob: 
E-mail: 
 
   
Plasstillitsvalgt crew 3
 
Mob: 

 
E-mail:

 
   
Vara crew 3
 
Mob:
 
E-mail: 

 
   
Plasstillitsvalgt crew 4
DVO
Mob: 
E-mail: 
 
       
 Vara crew 4
 
 
 
 
       
Plasstillitsvalgt crew 5
 
Mob: 

E-mail: 

 

 

 
Vara crew 5
 
Mob: 
 E-mail: 
      
 Per Martin Herfindal
 Plasstillitsvalgt crew 6
 
 Mob: +47 930 43 048
 E-mail: mherf@online.no
 

 

 Johnny Wathne

 Vara crew 6
 
 Mob: 958 51 945

 E-mail: johnny.wathne@mimer.no