SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Lønnsdiktat i sokkeloppgjøret

11.05.15 - Skrevet av: . ..
SAFEs forhandlingsutvalg valgte å ikke signere på tilbudet fra Norsk olje og gass under forhandlingene på Oljeoverenskomsten, sokkel sent torsdag kveld. Oppgjøret, som ble diktert av NOG, gir reallønnsnedgang.

 

Last ned protokollen HER

Les Stavanger Aftenblads omtalte HER


Forhandlingsutvalget er svært skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel.

- Det iverksatte tilbudet viser at arbeidsgiverne i praksis ikke lar våre medlemmer opprettholde sin reallønn. Arbeidsgiverne overser reguleringsbestemmelsen i overenskomsten, om at pris og lønnsutvikling fra 1. avtaleår skal ivaretas i mellomoppgjøret, sier SAFE-leder Hilde Marit Rysst. 
  
NOG valgte sent torsdag kveld å gjennomføre reguleringen ensidig. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av. 

- Arbeidsgiverne viste ingen reel forhandlingsvilje og våre bedrifter ville ikke gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning. De ville ikke engang gi sine ansatte samme lønnsramme som ellers er gitt i samfunnet. En slik holdning skaper et konfliktfylt utgangspunkt for neste års hovedoppgjør, sier Rysst. 

Det generelle tillegget ble på 5500 kroner inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon

Etterslepet for ansatte i boring og forpleining ble 3896 kroner inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon

Kravet om økning på tekniske tillegg ble heller ikke imøtekommet, konferansetid ble økt med kun 1,5 kroner til kr 86,50, nattillegget med 50 øre til kr 67,50 og helligdagstillegget med 50 kroner til 1900 kroner.

- SAFE ga en klar tilbakemelding til arbeidsgiverne om at vi ikke er fornøyd. Vi kan ikke stille oss bak ett resultat som gjør at vi i praksis går ned i lønn. SAFE mener at dette ikke er riktig signal å gi sine ansatte, som står i alle utfordringene, omorganiseringene, nedbemanninger medfører . Derfor valte vi å ikke å signere protokoll med Norsk Olje og Gass, sier Rysst.