SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Arbeidsledighetsforsikring i SRBank1

20.05.15 - Skrevet av: . ..
Vil presisere at vi ikke er forsikringsselgere, men i disse tider bla. i forhold til at ett konkurrerende forbund tilbyr denne forsikring, tar vi oss friheten til å opplyse om at SRBank1 tilbyr nå alle sine kunder arbeidsledighets forsikring.

 

Blir du ufrivillig arbeidsledig eller permittert reduseres inntekten din kraftig. En arbeidsledighetsforsikring gir deg månedlige utbetalinger og sikrer deg økonomisk trygghet i en periode uten lønn. Forsikringen tilbys deg med boliglån i SpareBank 1.

Ved tegning av arbeidsledighetsforsikring kan en velge en månedlig forsikringsutbetaling fra ca. kr 7 000,- per mnd til kr 13 000,- per mnd. forholdsvis kr 84 000 til kr 156 000,- per år.

Forsikringen vil koste fra ca. kr 210,- per mnd. til kr 390,- per mnd,-  Den månedlige kostnaden står i forhold til inntekt, alder og forsikringssum.

Her kan du lese mer om arbeidsledighetsforsikringen til SRBank1

 

Utdrag Forsikringsvilkår:

  • Arbeidsledighet kan kjøpes av deg mellom 18 og 60 år, som har boliglån i SpareBank 1.
  • Du kan selv velge forsikringssum inntil 156 000 kroner i årlig utbetaling.
  • Utbetalingen skjer ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager.
  • Forsikringen må være i kraft i minst 90 dager før du kan søke om første utbetaling
  • Maksimalt antall månedlige utbetalinger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
  • For å få utbetaling må du melde deg som arbeidsledig og arbeidssøkende hos NAV, og motta dagpenger uten reduksjon.
  • Hvis det fremmes krav om erstatning for andre gang, må du være fast ansatt i jobb i minst 180 dager før du kan søke om en ny erstatningsperiode.

Hele forsikringsvilkårene kan leses på SRBank1 sin hjemmeside.