SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i NR forhandlingene

21.05.15 - Skrevet av: . ..
Arbeidsgiversiden fastholdt sitt nulloppgjør og forhandlingene er nå endt med brudd. Saken går nå til mekling...

 

NR hadde satt av kun en dag til forhandlingene i årets mellomoppgjør, og allerede klokka seks på ettermiddagen var brudd i forhandlingene et faktum.

Bakgrunnen for bruddet var at NR krevde et null-oppgjør, forteller SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og 1. nestleder Roy Aleksandersen.

- NR hadde ikke en eneste krone å tilby våre medlemmer. Ledende personell skulle imidlertid få opprettholde sine avtalte bonusordninger.

SAFE og de andre fagforbundene framsatte lønnskrav med samme ramme som ellers er gitt i samfunnet. Dette ble blankt avvist av NR.

- SAFE kunne ikke akseptere at våre medlemmer ikke får opprettholdt kjøpekraften sin, og tar derfor lønnsoppgjøret til mekling, sier Ryst og Aleksandersen.

SAFE kommer med ytterligere informasjon når møtedato for mekling foreligger.

Også Industri Energi og DSO valgte å bryte forhandlingene.