SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Lønnsjustering for individuelt avlønnede offshore

07.07.15 - Skrevet av: . ..
Lønnsjusteringen for gruppen individuelt avlønnede offshore, gir et lønnstillegg på 1% som er i tråd med den minimumsrammen som ble forhandlet frem på meklingen med NR i år...

 

 

Alt individuelt avlønnet personell offshore i ODM og DSM AS lønnsjusteres med 1 % ved at  alle lønninger/ lønnsmatriser økes med 1%.
Alle individuelt avlønnede vil være sikret et tillegg på minimum 5 500 per år.

 

Lønnsoppgjøret for landansatte er utsatt til etter ferien.