SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Mellomoppgjør for landansatt personell 2015

18.08.15 - Skrevet av:
Det har i dag vert mellomoppgjør for alt landansatt personell på lønnsmatrisene for verksted, ingeniørtjenester og administrasjons- og driftspersonell samt for alt individuelt avlønnet personell.

LønnÅrets lønnsoppgjør er et lokalt mellomoppgjør. 

Av foreningene stillte IE, SAFE, TEKNA, NITO.
Markedet er som alle vet dårlig for tiden, og på bakrunn av den økonomiske situasjonen som selskapet er inne i ble det enighet om å utsette videre forhandlinger til Januar 2016. 

Det ble dog enighet om at man i alle avtaler harmoniserer satsene for nattillegg og hellidagsgodtgjørelse tilsvarende som for offshore, dvs. at nattillegg økes med kr. 1.- til kr. 76 pr.time og hellidagsgodgjørelsen økes med kr. 20.- til kr. 1900 pr.dag.
Nye satser gjøres gjeldende fra 1.juli 2015.

 

Protokoll