SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Wintershall tildelte Odfjell Drilling Maria kontrakten!

07.09.15 - Skrevet av: . ..
Odfjell melder i en børsmelding i dag, at Wintershall har tildelte Maria kontrakten til Odfjell Drilling. Odfjell har så langt vunnet 3 av de totalt 4 kontraktene på sokkelen..


Igjen tok Odfjell Drilling Storeslem.
Odfjell viser atter en gang at de er i stand til å sikre kontrakter i et utfordrende marked.
Raten ligger i samme leia som for DSA, 305 000 USD.
Kontrakten sikrer drift av riggen og arbeid for oss i Odfjell i et utfordrende marked.

Odfjell har nå hanket inn Plattform borekontrakten og Rigg kontrakten på Johan Sverdrup, i tillegg til Maria kontrakten som ble offentliggjort i dag.

Godt jobbet! går til hele anbudsavdelingen.

 

Siste kjent kontrakt på nåværende tidspunkt er:
Viper-Kobra er en kontrakt på fire brønner og varighet på 250 dgr. Planlagt oppstart er tredje kvartal 2016.
Det er relativt grunt på borelokasjonen, slik at mange rigger vil kunne ta på seg jobben.
Operatør er Marathon.

 

Fra dagens børsmelding:

Odfjell Drilling tildelt borekontrakt for feltutbygging  på Maria feltet

Monday 2015.09.07.  kl 12.39

DSSWintershall Norge AS har tildelt Odfjell Drillings
halvt nedsenkbare rigg Deepsea Stavanger en kontrakt for
boring av produksjonsbrønner på Maria-feltet
i Haltenbanken-området på norsk
Kontinentalsokkel. Kontrakten er for seks
brønner med en forventet varighet på 574 dager, og en
Estimert kontraktsverdi på USD 175 millioner.
Kontrakt oppstart er anslått til 1 april 2017.

Kontrakten inneholder i tillegg opsjon på en brønn og to brønner etter
den faste perioden. Den estimerte kontraktsverdien av
opsjonsbrønner er USD 98 millioner.

 
- Vi setter pris på den tilliten Wintershall og dens
partnere vise oss i utviklingen av Maria-feltet. Denne 
Kontrakten er nok en anerkjennelse av
Odfjell Drillings evne til å levere effektiv
boreoperasjoner i værharde områder, og jeg
kan forsikre at Odfjell Drilling vil demonstrere
selskapets fast forpliktelse til vellykket
produksjonsboring av Maria-feltet. Denne
Kontrakten er et viktig tillegg til Odfjell
Drilling ordrereserve og øker selskapets
inntjening på sikt i et utfordrende marked,
sier konsernsjef Simen Lieungh.
 
 
Deepsea Stavanger er for tiden på kontrakt for BP i
Angola, Denne kontrakten er ventet å fullføres i løpet av november i år.
Odfjell Drilling fortsetter å markedsføre riggen for å fylle gapet til oppstarten på Maria-feltet.

 

Takk til Google translate