SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE -Oppfordrer alle til å delta i RNNP-undersøkelse

25.09.15 - Skrevet av: . ..
HMS-ansvarlig og 2. nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, oppfordrer alle til å delta i spørreundersøkelsen som Ptil-prosjektet Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) skal gjennomføre i høst. – RNNP er et viktig verktøy i HMS-arbeidet i industrien vår, og jo flere som svarer, jo bedre blir dette verktøyet, sier Furre.

 

Spørreskjemaundersøkelsen gjennomføres for å kartlegge ansattes vurdering av utviklingen i helse, miljø og sikkerhetstilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land.

Undersøkelsen vil bli gjennomført i perioden 12. oktober til og med 22. november 2015. Alle som kommer på innretningen/anlegget i denne perioden vil være invitert til å besvare spørreskjemaet.

– Det er viktig at flest mulig svarer på spørreskjemaet. I 2013 fikk vi inn nesten 9 600 svar på undersøkelsen. Målet er å øke svarprosenten i år. Hvert svar bidrar til å øke resultatenes pålitelighet og nytteverdi, sier Furre.

Formålet er å måle ansattes opplevelse av arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet og kartlegge forhold som har betydning for variasjon mellom grupper og i utvikling over tid. Dette skal bidra til å identifisere behov for tiltak og måle effekten av tidligere gjennomførte tiltak.

International Research Institute Stavanger (IRIS) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Det er oppnevnt en kontaktperson på landanleggene og innretningene/felt i forbindelse med utdeling og innlevering av skjemaene.

Det vil også i år produseres standardpakker med egne data sammenlignet med tilsvarende virksomhet. Standardpakker for hvert landanlegg og innretninger vil bli levert samtidig med at hovedrapporten blir offentliggjort. Det vil utover dette være mulig å bestille ulike tilleggsanalyser..

Ingen data som kan identifisere enkeltpersoner vil bli formidlet til andre. Ingen selskapsdata vil bli offentliggjort eller bli formidlet til andre selskaper med mindre det avtales skriftlig med det enkelte selskap.