SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Mulig fremskyndelse av borestart på Sverdrup

12.10.15 - Skrevet av: . ..
Statoil har søkt miljødepartementet om boring av 20 brønner på Johan Sverdrup feltet. Forboringen inkluderer boring av 8 produksjonsbrønner, en geologisk pilot og 12 vanninjektorer...

 

Planlagt startdato er 1. mars 2016. Statoil opplyser i søknaden at  de undersøker muligheten til å fremskynde borestarten med inntil en måned.

 

  1. I første utbyggingsfase planlegges det boret 35 brønner, herav 18 produksjonsbrønner, 16 vanninjeksjonsbrønner og 1 observasjonsbrønn. 20 av disse brønnene, 8 produksjonsbrønner og 12 injeksjonsbrønner, samt en geologisk pilot vil bli boret med mobile borerigger. De øvrige brønnene vil bli boret med det integrerte boreanlegget på boreplattformen, som beskrevet under punkt 2.

  2. I 2019 (Q2 2019) når boring fra Feltsenteret starter vil ytterligere 15 brønner bores fra permanent installert borerigg på Feltsenteret. Når den faste boreplattformen er installert, vil de forhåndsborede produksjonsbrønnene bli ferdigstilt. Det planlegges å installere og ta i bruk TCC-anlegg på permanent installert borerigg på Feltsenteret for rensing og håndtering av oljeholdig kaks.

  3. I 2019 settes feltet i produksjon og vanninjektorene vil settes i drift ettersom vann vil injiseres som trykkstøtte under produksjonen. Iht. nåværende planer vil det for neste utbyggingsfase bli boret ytterligere 42 brønner. Det betyr at det i perioden 2016-2026 blir boret totalt 77 brønner, hvorav 40 brønner er planlagt som produksjonsbrønner, 35 som injektorer, en observasjonsbrønn og en polymer pilot. Det vil bli etablert både plattformbrønner og undervannsbrønner. I perioden 2019-2026 vil inntil 4 brønner kunne bores samtidig, på ulike lokaliteter. Senere kan det bli aktuelt å bore sidesteg fra brønnene. 

 

Forboringen inkluderer boring av 8 produksjonsbrønner, en geologisk pilot og 12 vanninjektorer . Brønnene vil bli boret med semi-nedsenkbare, flyttbare boreinnretninger. Brønnene vil primært bli boret med Deepsea Atlantic (DSA) som er eid av Odfjell Drilling AS.