SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

13 rigger bydd inn på Viper-Kobra kontrakten

11.11.15 - Skrevet av: . ..
Det nevnes i markedet at 13 rigger er bydd inn på Viper-Kobra kontrakten på Alvheimfeltet

 

Viper-Kobra kontrakten har en estimert varighet på ca 300 dager inkl opsjoner, og er per d.d. den eneste tilgjengelige kontrakten på Norsk sektor  med en viss varighet, og vil være Meget viktig for dem som får jobben i dette knall harde markedet.

Det meldes videre at dagraten er forventet å havne under $ 300 000

Tildelingen er forventet inne slutten av dette året/ begynnelsen av 2016.
Oppstarten har vært nevnt fra våren 2016 til høsten 2016. Det er ikke lett å få noen klarhet i dette da Det Norske holder kortene tett til brystet... 

Boringen er på grunt vann og dette gir åpning for stort sett alle rigger som nå er tilgjengelige og blir tilgjengelige den nærmeste tiden. Vi tar høyde for at Det Norske vil velge en "ny type rigg" hvis raten er innenfor det nivået de har siktet seg inn på.


Om DeepSea Stavanger  og Island Innovator er med i anbudsrunden har vi ikke fått avklart, men om de er, ser vi for oss at de begge vil være blant favorittene, ikke bare pga. av riggene i seg selv, men og på bakgrunn av de gode resultatene Odfjell Drilling/personellet leverer over tid.

Det er og rom for, at en på denne siden kan nevne at BP omtaler Deepsea Aberdeen som den beste riggoppstarten i selskapets historie!
DS Aberdeen startet opp boringen for BP på Loyal feltet Vest for Shetland april 2015

 

Viper-Kobra ligger i Alvheim-området og er to separate funn med et mulig sammenkoblet reservoar. Viper-Kobra ikke er et eget felt, men en del av Alvheimfeltet, og utbyggingen inngår derfor i PUD for Alvheim på lik linje med de andre strukturene i området. De to reservoarene inneholder hver rundt 4 millioner fat utvinnbar olje. Sammen med noe gass er de samlede utvinnbare reservene anslått til totalt 9 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen vil foregå via en ny havbunnsinstallasjon med rørledning til Volund. De fire brønnslissene er tiltenkt en brønn fra Viper og en fra Kobra, samt to til eventuelle fremtidige brønner i området.

Det Norske er operatør på Alvheimområdet
Eierandelene i Viper-Kobra er den samme som for Alvheim-lisensen; Det norske (operatør) 65 prosent, ConocoPhillips 20 prosent og Lundin med 15 prosent.