SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Norge trenger oljeindustrien!

13.11.15 - Skrevet av: . ..
Fagbevegelsen krever svar fra regjeringen om oljeindustriens fremtid. En samlet fagbevegelse mener at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Ni organisasjoner arrangerer onsdag en felles politisk markering i Stavanger der de krever at olje – og energiminister Tord Lien må komme med konkrete og målrettede tiltak.

 

Organisasjonene, som både er frittstående samt i LO, YS og UNIO står samlet for å sette fokus på den utfordrende situasjonen i oljenæringen. På vegne av sine nesten 400.000 medlemmer krever de handling nå fra myndighetene for å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover.

En samkjørt markering blir avholdt utenfor Oljemuseet i Stavanger, onsdag 18. november klokken 18.00 med appeller og utendørskonsert. Hovedparolen er: Norge trenger oljeindustrien!
Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø kommer og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass skal snakke om oljeindustriens betydning fremover.

Program politisk markering utenfor Oljemuseet i Stavanger onsdag 18. november 2015

17.00 Pressekonferanse – i Oljemuseet i Stavanger

17.30 Pølser og kaffe til folket foran Oljemuseet i Stavanger

18.00 – 18.08 Kulturelt innslag med Reidar Larsen

18.08-18.10 Velkommen ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.10 – 18.15 Hilsen fra ordfører Christine Sagen Helgø

18.15 – 18.39 Appeller

  • Jørn Eggum, Forbundsleder Fellesforbundet
  • Hilde-Marit Rysst, Forbundsleder SAFE
  • Leif Sande, Forbundsleder Industri Energi
  • Trond Markussen, President NITO
  • Jan Olav Brekke, Forbundsleder Lederne
  • Jonny Simmenes, Forbundsleder FLT
  • Rolf Bersås, Distriktssekretær EL & IT Forbundet
  • Hege-Merethe Bengtsson, Generalsekretær i DNMF.  For DSO OG NSF

18.39 -18.44 –«Betydningen av norsk oljeindustri og næringens fremtid» ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass 

18.44-18.49 – «Hva er regjeringens svar til oljeindustrien» ved olje- og energiminister Tord Lien

18.49 – 18.51 Avslutning ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.51 Kulturelt innslag ved Reidar Larsen

 

For ytterligere kommentarer kontakt:

De samarbeidende organisasjoner: generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund: mobil: 414 41 818, og
direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande: mobil: 91 61 69 94
Forbundsleder i El & IT Forbundet, Jan Olav Andersen: mobil 908 55 826
Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum: mobil 994 00 320
Forbundsleder i FLT, Jonny Simmenes: mobil: 992 75 345
Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande: mobil 901 10 701
Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke: mobil 982 88 861
President i NITO, Trond Markussen, mobil: 913 59 383
Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen: mobil 911 85 577
Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, mobil: 926 00 257