SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

OD skeptisk til brønnplugging

24.11.15 - Skrevet av: . ..
"Plugging av brønner kan hindre verdiskaping" Gjenbruk av brønner på norsk sokkel kan være god butikk. Derfor er Oljedirektoratet (OD) skeptisk til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet, heter det i en melding fra OD mandag morgen.

 

Videre sies det i meldingen:

OD som ressursforvalter er opptatt av at næringen bruker ledig riggkapasitet til å bore nye lønnsomme brønner og vurderer gjenbruk av eksisterende brønner for å unngå fallende produksjon på eksisterende felt. Det er flere metoder for gjenbruk som benyttes for å produsere gjenværende ressurser, der er det viktig at beslutninger om eventuell plugging er veloverveide og langsiktige.

OD er pådriver for at rettighetshaverne skal utnytte disse muligheten til økt utvinning på feltene. Det er viktig at de store investeringene en brønn representerer, blir utnyttet så lenge det er lønnsomt i et langsiktig perspektiv.

ODs tall viser at det er om lag 2200 brønnbaner i bruk på produserende felt. Brønnene brukes til produksjon av olje og gass eller til injeksjon av vann og gass for å drenere reservoarene på best mulig måte.

OD har, basert på innrapporterte tall, estimert at det skal plugges om lag 40 – 50 brønner per år de nærmeste årene. De fleste av disse brønnene plugges fra faste innretninger. Tallene endrer seg fortløpende etter hvert som nye brønner bores og andre plugges. Det er rettighetshaverne på de ulike feltene som forvalter brønnene og har oversikten på sine felt.