SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Transocean vant kontrakten til Det Norske

30.11.15 - Skrevet av: . ..
Det er Transocean Arctic som skal bore fire brønner på Alvheim og Volund. Dagrate 179 000 dollar.


Detter er en uhyre viktig kontrakt for Transocean. Transocean Artic går av nåværende kontrakt i mars 2016, og den siste av deres nåværende kontrakter på Norsk sektor går ut ca. i august mnd. 2016 med TO Winner.

Kontraktsvarigheten er estimert til 250 dager. Oppstart på Volund er satt til desember 2016.

Vi gratulerer våre kollegaer i Transocean med kontrakten.