SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Sak om skipselektriker - ETO sertifikat

09.12.15 - Skrevet av: . ..
I henhold til Sjøfartsdirektoratets sist melding er de gamle skipselektriker/offisers sertifikatene å regne som ETO sertifikat som må oppgraderes ihht. nytt regelverk, disse sertifikatene er fra 1999 eller tidligere...

 


ERM er et kurs som må tas for å få ETO sertifikat
Skipselektrikeroffiserer kan få ERM-bedømmelse under forutsetning av at de allerede er innehaver av elektroautomasjons- og skipselektrikeroffisersertifikat. Skipselektrikeroffiser skal bedømmes av maskinoffiserer.

Se oppdateringen fra Sjøfart HER