SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Sak om skipselektriker - ETO sertifikat

09.12.15 - Skrevet av: . ..
I henhold til Sjøfartsdirektoratets sist melding er de gamle skipselektriker/offisers sertifikatene å regne som ETO sertifikat som må oppgraderes ihht. nytt regelverk, disse sertifikatene er fra 1999 eller tidligere...

 


ERM er et kurs som må tas for å få ETO sertifikat
Skipselektrikeroffiserer kan få ERM-bedømmelse under forutsetning av at de allerede er innehaver av elektroautomasjons- og skipselektrikeroffisersertifikat. Skipselektrikeroffiser skal bedømmes av maskinoffiserer.

Se oppdateringen fra Sjøfart HER