SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Gjensidige tilbyr ledighetsforsikring for YS-medlemmer

04.01.16 - Skrevet av: . ..
Gjensidige Forsikring vil om kort tid, og senest fra 1. mars 2016, tilby YS-medlemmer en inntektsforsikring i forbindelse med arbeidsledighet eller ved sykdom – eller en kombinasjon av disse. Forsikringen må tegnes individuelt av hvert enkelt SAFE medlem.

 

Maksimal forsikringssum er 0,15 G per måned, som utgjør 13.500 kroner, men du kan også tegne en rimeligere forsikring med et mindre beløp utbetalt per måned.

Det vil være en behovsprøving ut fra inntekt, slik at summen av dagpenger fra NAV og forsikringsutbetaling ikke overstiger 90 prosent av den forsikredes inntekt før arbeidsledighet/sykdom inntraff.

 

Det er knyttet en del betingelser utover selve YS-medlemskapet for å kunne tegne forsikringen:

Krav om at den som tegner forsikringen fra før har ett av disse Gjensidige-produktene gjennom sitt YS-medlemskap:

Gruppeliv Død.

Gruppeliv Uføre pluss

Du må også være i alderen 23 – 54 år (forsikringen varer til 60 år)

Du må være medlem av norsk folketrygd, ha fast bosted i Norge og ha rett til dagpenger/sykepenger fra NAV.

Du må være fast arbeidstaker med minst 30 timers arbeidsuke og ha vært det sammenhengende de siste seks månedene når forsikringen tegnes.

 

Under ser du eksempler på forsikringsnivåer med priser.

Utbet.pr.mnd. Pris Sykdomsforsikring Pris Arbeidsløshetsforsikring
Kr. 4.000 Kr. 218   pr mnd. Kr. 77   pr. mnd.
Kr. 7.000 Kr. 360  Kr. 130
Kr. 10.000 Kr. 501 Kr. 183
Kr. 13.500 Kr. 666 Kr. 245