SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Siste nytt om Atlantic: Forberedelse til oppstart på Johan Sverdrup og planlagt døgndrift på riggen fra 1. februar

05.01.16 - Skrevet av: . ..
Planen ser nå ut til at DSA skal være oppbemannet til full døgndrift fra og med 01. februar...

 

Videre er det planlagt at riggen går fra kai på Hanøytangen ca. den 12. februar  og blir liggende på fjorden utfor CCB frem til oppstart på Johan Sverdrup. Oppstart på Sverdrupfeltet er planlagt til  1. mars, men dette forutsetter at leveransene fra alle parter går som planlagt.

Det blir en gradvis oppbemanningen av riggen fra slutten av januar og gjennom februar mnd. Videre opplyses det fra bedriften at det vil komme noen endringer i crew/bemanningsoppsettet, men den endelige kabalen er ikke fullt ut satt per d.d. Dette vil vi gå nøye i gjennom med bedriften og kommer tilbake med nærmere info. når forholdet er endelig avklart.