SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Siste nytt om Atlantic: Forberedelse til oppstart på Johan Sverdrup og planlagt døgndrift på riggen fra 1. februar

05.01.16 - Skrevet av: . ..
Planen ser nå ut til at DSA skal være oppbemannet til full døgndrift fra og med 01. februar...

 

Videre er det planlagt at riggen går fra kai på Hanøytangen ca. den 12. februar  og blir liggende på fjorden utfor CCB frem til oppstart på Johan Sverdrup. Oppstart på Sverdrupfeltet er planlagt til  1. mars, men dette forutsetter at leveransene fra alle parter går som planlagt.

Det blir en gradvis oppbemanningen av riggen fra slutten av januar og gjennom februar mnd. Videre opplyses det fra bedriften at det vil komme noen endringer i crew/bemanningsoppsettet, men den endelige kabalen er ikke fullt ut satt per d.d. Dette vil vi gå nøye i gjennom med bedriften og kommer tilbake med nærmere info. når forholdet er endelig avklart.