SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Gratis medlemskap ved arbeidsledighet

17.03.16 - Skrevet av: . ..
Alle SAFE medlemmer som blir arbeidsledig kan opprettholde sitt medlemskap og en vil få kontingentfritak i arbeidsledighetsperioden. En må kontakte SAFE og melde i fra om at en ønsker å beholde medlemskapet under arbeidsledigheten...

 

Infoskriv trykk Her

 

Medlemskap ved oppsigelse, permittering og permisjon m/u lønn.

Passivt medlemskap:

1. I henhold til SAFE-vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling.

Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem. 


Advokatforsikringen blir automatisk videreført.
Denne koster kr 50 pr. måned, men du kan reservere deg fra denne, men da må du melde i fra om det til SAFE.
Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, vil det ved en senere gjenopptagelse av forsikringen medføre en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

 

Kontakt oss gjerne:
Nils Petter Rønningen
nils.petter@safe.no, 908 74 633 Gro Østbø gro@safe.no 51 84 39 00