SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Gratis medlemskap ved arbeidsledighet

17.03.16 - Skrevet av: . ..
Alle SAFE medlemmer som blir arbeidsledig kan opprettholde sitt medlemskap og en vil få kontingentfritak i arbeidsledighetsperioden. En må kontakte SAFE og melde i fra om at en ønsker å beholde medlemskapet under arbeidsledigheten...

 

Infoskriv trykk Her

 

Medlemskap ved oppsigelse, permittering og permisjon m/u lønn.

Passivt medlemskap:

1. I henhold til SAFE-vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling.

Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem. 


Advokatforsikringen blir automatisk videreført.
Denne koster kr 50 pr. måned, men du kan reservere deg fra denne, men da må du melde i fra om det til SAFE.
Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, vil det ved en senere gjenopptagelse av forsikringen medføre en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

 

Kontakt oss gjerne:
Nils Petter Rønningen
nils.petter@safe.no, 908 74 633 Gro Østbø gro@safe.no 51 84 39 00