SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 På heltid:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post: gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.: 
 E-post: (starter 01.10.2020)

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com
 
 


 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE I Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2016

13.04.16 - Skrevet av: . ..
Årsmøte avholdes i Stavanger den 02. og 03. juni.

 

Påmeldingsfrist 15. mai, og gjøres til:  klubbkontor@safeiodfjell.com

- Oppstart 02. juni er kl 10.00
- Slutt 03. juni ca. kl 14.00Saker til behandling på årsmøte sendes inn til : gfn@safeiodfjell.com

Frist for innsendelse av saker er 11. mai.


Til årsmøte stiller klubbstyret og tillitsvalgte.

Årsmøte behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2015
  • Godkjenne regnskap 2015
  • Vedta budsjett for 2016
  • Innkommende saker
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner