SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE kjører gruppesøksmål om oppsigelser i COSL

25.04.16 - Skrevet av: . ..
Jæren tingrett åpner for at alle 229 ansatte som ble oppsagt fra COSL via e-post 30. juni i fjor, kan delta i gruppesøksmålet som SAFE på vegne av sine medlemmer har anlagt mot selskapet.

 

Bakgrunnen for saken er at COSL sendte oppsigelsene på e-post til de berørte, på ettermiddagen og etter arbeidstidsslutt, 30. juni 2015. Rekommanderte postsendinger med oppsigelsesbrev, ble mottatt av de oppsagte noen dager ut i juli måned.

SAFE har på vegne av sine medlemmer i lengre tid vært i dialog med COSL med tanke på beregning av oppsigelsesfrister for disse oppsagte. SAFE har anført at det følger klart av arbeidsmiljøloven at oppsigelsesfristen først begynner å løpe når det rekommanderte brevet er mottatt, mens COSL har anført at fristen skal beregnes fra utsending av e-posten 30.06.15.


Dette har økonomisk betydning for de berørte som følge av at oppsigelsesfristen begynner å løpe fra første dag i måneden etter at oppsigelsen «fant sted». Det er derfor avgjørende å få avklart når oppsigelsene «fant sted»

SAFE tok derfor ut stevning på vegne av 27 oppsagte SAFE-medlemmer som har fått beregnet oppsigelsesfristen fra 1. juli og da fått 1 månedslønn mindre enn det SAFE anfører de har krav på. SAFE ba også retten akseptere at saken kunne behandles som et gruppesøksmål, noe COSL på sin side motsatte seg. Selskapet mente at hver oppsagt måtte føre egen rettssak.

– Utviklingen i denne saken viser at SAFE har tatt tak i en sak som det ikke ser ut til at andre organisasjoner har forfulgt.
Vi vant i alle fall første runde, ved at COSL hevdet at saken ikke kunne føres som gruppesøksmål, noe retten imidlertid har akseptert. I tillegg utvider tingretten nå kretsen av saksøkere betydelig, i alle fall om flere melder seg på, sier SAFE advokat Bjelland som vil være prosessfullmektig når saken kommer til behandling i Jæren tingrett.

Bjelland sender denne uken brev til alle som potensielt kan være part med informasjon om søksmålet, og mulighet for å melde seg på.
SAFE vil for øvrig dekke alle saksomkostninger, uavhengig av medlemskap.