SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:

 epost@safeiodfjell.com


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet om felles protokoll for virksomhetsoverdragelse

26.04.16 - Skrevet av: . ..
Mellom Odfjell Drilling og Archer i sammen med de tillitsvalgte i de respektive selskapene, er det nå enighet om en felles protokoll som vil være rammeverket for overføringsprosessen.

 

Det jobbes videre med en detaljert informasjonspakke som redegjør mer detaljert for den videre prosess, den enkeltes rettigheter og plikter samt et eget skjema for reservasjon.

Tidslinjen følger av protokollen som kan hentes på PULS.

Overdragelsen gjelder for Snorre A, Snorre B, Visund, Sleipner A og Njord. Overdragelsetidspunktet er 01. oktober 2016.
Per d.d. er det boreoperasjoner på Snorre A-B og Visund.

 

Odfjell logo archer logo