SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet om felles protokoll for virksomhetsoverdragelse

26.04.16 - Skrevet av: . ..
Mellom Odfjell Drilling og Archer i sammen med de tillitsvalgte i de respektive selskapene, er det nå enighet om en felles protokoll som vil være rammeverket for overføringsprosessen.

 

Det jobbes videre med en detaljert informasjonspakke som redegjør mer detaljert for den videre prosess, den enkeltes rettigheter og plikter samt et eget skjema for reservasjon.

Tidslinjen følger av protokollen som kan hentes på PULS.

Overdragelsen gjelder for Snorre A, Snorre B, Visund, Sleipner A og Njord. Overdragelsetidspunktet er 01. oktober 2016.
Per d.d. er det boreoperasjoner på Snorre A-B og Visund.

 

Odfjell logo archer logo