SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE og DNMF jobber videre med ETO - ETR saken

09.05.16 - Skrevet av: . ..
Vedlagt ligger en link til en artikkel og intervju fra 4. mai 2016 med Joar Nesse SAFE representant i rådet for maritime sertifikater , Odd Rune Malterud fagsjef i Det norske maskinistforbundet og Dag Inge Aarhus kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet..

 

Link til artikkel og intervju fra EnerWe.no den 4. mai. 2016http://enerwe.no/hms/rederiene-har-for-mye-makt/

ETO/ETR saken behandles gjennom Sjøfartsdirektoratets "Rådet for Maritime Sertifikater og Bemanning" der fagforeningssiden er representert med SAFE og DNMF med fast plass.