SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i NR-forhandlingene

25.05.16 - Skrevet av: . ..
SAFE brøt tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund etter to dagers forhandlinger tirsdag kveld. – Vi gikk inn i disse forhandlingene med vilje til å finne en løsning, men arbeidsgiverne viste ingen reell vilje til å komme oss i møte.

 

Vi krevde at våre medlemmer skulle opprettholder kjøpekraften, mens NRs tilbud ville betydd en betydelig reallønnsnedgang, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. Oppgjøret går nå til mekling.

– Kravene våre var moderate og ansvarlig, og tok i høyeste grad hensyn til den vanskelige situasjonen for bransjen akkurat nå. Men en tariffavtale løper i to år, og kan derfor ikke bare basere seg på nåsituasjonen. Og når arbeidsgiverne i forhandlingene også går til angrep på våre allerede opparbeidede rettigheter, sier det seg selv at det var umulig for oss å godta dette, sier Rysst.

SAFE-lederen er skuffet over at arbeidsgiverne ikke viste vilje til å anerkjenne den store innsatsen de ansatte gjør hver dag:

– Vi har et ansvar for de arbeidstakerne som i dag står på i en krevende arbeidshverdag etter de kraftige nedbemanningene som er gjennomført. De gjør en kjempeinnsats, og har allerede bidratt til betydelige innsparinger for bedriftene. Når arbeidsgiverne så krever at de skal gå ned i reallønn, er det en direkte provokasjon, framholder Rysst.

Riksmekleren vil avgjøre når meklingen i lønnsoppgjøret skal gjennomføres.