SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i NR-forhandlingene

25.05.16 - Skrevet av: . ..
SAFE brøt tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund etter to dagers forhandlinger tirsdag kveld. – Vi gikk inn i disse forhandlingene med vilje til å finne en løsning, men arbeidsgiverne viste ingen reell vilje til å komme oss i møte.

 

Vi krevde at våre medlemmer skulle opprettholder kjøpekraften, mens NRs tilbud ville betydd en betydelig reallønnsnedgang, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst. Oppgjøret går nå til mekling.

– Kravene våre var moderate og ansvarlig, og tok i høyeste grad hensyn til den vanskelige situasjonen for bransjen akkurat nå. Men en tariffavtale løper i to år, og kan derfor ikke bare basere seg på nåsituasjonen. Og når arbeidsgiverne i forhandlingene også går til angrep på våre allerede opparbeidede rettigheter, sier det seg selv at det var umulig for oss å godta dette, sier Rysst.

SAFE-lederen er skuffet over at arbeidsgiverne ikke viste vilje til å anerkjenne den store innsatsen de ansatte gjør hver dag:

– Vi har et ansvar for de arbeidstakerne som i dag står på i en krevende arbeidshverdag etter de kraftige nedbemanningene som er gjennomført. De gjør en kjempeinnsats, og har allerede bidratt til betydelige innsparinger for bedriftene. Når arbeidsgiverne så krever at de skal gå ned i reallønn, er det en direkte provokasjon, framholder Rysst.

Riksmekleren vil avgjøre når meklingen i lønnsoppgjøret skal gjennomføres.