SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Mekling på NR oppgjøret er satt til 20 - 21 juni

30.05.16 - Skrevet av: . ..
Meklingen foregår på Riksmeklerens lokaler i Grensen 3, Oslo...

 

I forbindelse med mekling, sender SAFE ut en Plassoppsigelse på sine medlemmer på NR området. Dette er en vanlig prosedyre fra SAFE sentralt.

I forbindelse med meklingen vil en komme nærmere inn på hvilke innrettninger som evt. vil tas ut i streik hvis en ikke kommer til en enighet under meklingen.
Da vil det komme en melding om en Plassfratredelse for de som berammes av streik på de gjeldende innrettningene.

Det vil komme et permitteringsvarsel fra bedriften i forbindelse med meklingen. Dette er og en normal prosedyre da SAFE har meldt plassoppsigelse på sine medlemmer.