SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE brøt forhandlingene med Norsk Olje og Gass på sokkeloverenskomsten

31.05.16 - Skrevet av: . ..
NOG krevde null lønnsøkning, i tillegg til at de ville fjerne en rekke bestemmelser i gjeldende tariffavtale som ville gitt våre medlemmer ytterligere inntektstap. Kravene var uhørte, og SAFE-delegasjonen så ingen grunn til å fortsette. Dette er et frontalangrep på tariffavtalen vår, fastslår SAFE-leder Hilde-Marit Rysst..

 

SAFEs krav var tilpasset situasjonen i næringen, og derfor svært ansvarlige og moderate. Men etter et mellomoppgjør i fjor som i realiteten innebar reallønnsnedgang, var kravet i år at oppgjøret måtte gi en økning i reallønn.

– Når NOG svarer med null i lønnstillegg- altså en kraftig reduksjon i reallønn- , fulgt opp med et massivt angrep på allerede framforhandlede rettigheter, er det en ren provokasjon og uaktuelt for SAFE å bruke tid på, understreker SAFE-lederen.

Blant kravene NOG la fram var å stryke bestemmelser i forbindelse med svingskift, fjerne kompensasjon for tapte fridager i forbindelse med stillingsendringer, kurs på fritiden skulle bare gi normal timelønn for medgått, normert kurstid. I tillegg krevde NOG at 1 ½ dags-regelen for vikarpoolen skulle bort. Videre at innbetaling til fondet for tap av helsesertifikat skulle mer enn halveres til 5 prosent, og offshoreansatte med årstimeverk på 1460 timer, skulle måtte jobbe 1582 timer før overtidskompensasjon ble utløst.

Red.anm: dette høres kjent ut med ref. til NR oppgjøret. Samkjøring mellom NR og NOG om angrep på tariffavtalene?

– Det sier seg selv at med et slikt utgangspunkt er det uaktuelt å forhandle, fastslår Rysst som konstaterer inkonsekvente standpunkter fra NOG:

– I bedre tider for bransjen har NOG vært svært opptatt å vise til rammen i frontfagoppgjøret. Nå er plutselig ikke dette så retningsgivende lenger. Det dette forteller med all ønskelig tydelighet er at NOG ikke kom til disse forhandlingene med en reell vilje til å forhandle, sier Rysst.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

 

Fakta om sokkeloppgjøret (fra norskoljeoggass.no)
Om lag 7500 personer er omfattet av avtalene. Disse jobber i følgende bedrifter: Statoil ASA, A/S Norske Shell, BP Norge AS, ESS support services AS, Esso Norge AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, KCA Deutag Drilling Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Engie E&P Norge, ExxonMobil, ConocoPhillips og Wintershall. Coor Offshore AS, Eni Norge AS og Lundin Norway AS.