SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Norsk oljeproduksjon vs Engelsk

06.06.16 - Skrevet av: . ..
Idar Martin Herland, SAFE tillitsvalgt på Kristin feltet har laget en videopresentasjon om hva som ganger samfunnet best, den Norske eller den Engelske modellen..

 

Idar Martin Herland er kjent for sine meninger som flere ganger er presentert på Offshore.no.
Nå har han laget en videopresentasjon om Norsk vs Engelsk oljeproduksjon og hva som gangner samfunnet best.

Synspunktene på olje produksjonskostnadenen i Norge er kjent via synspunktene til bla.:  Eivind Reiten, Ola Borten Moe, Ståle Kyllingstad, Jens Ulltveit -Moe og Kristin Clemet.  Gjennomgående her er at kostnadene i Norge må ned på engelsk nivå. Hvorfor?


Videoen ligger ute på youtube, der den nå snart har hatt 10 000 visninger.

Se videoen:

Link til offshore.no  HER

Link til youtube: HER

 

Her kan du følge linker til noe av det som Idar Martin Herland har brukt som underlagsmateriell:

Denne linken vil føre dere til mer dokumentasjon om produksjonskostnader:
http://sysla.no/2016/04/11/oljeenergi...
Denne linken vil føre dere til en side som viser dere skattenivået i den Engelske petroleumsvirksomheten:
http://www.offshoreenergytoday.com/uk...
Se også her om dette:
https://www.gov.uk/government/publica...
Her er litt fakta om statens inntekter fra næringen i 2015:
http://www.norskpetroleum.no/okonomi/...
Her ser vi hva oljeindustrien betyr for den jevne skattebetaler i Norge:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Du-sp...