SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Norsk oljeproduksjon vs Engelsk

06.06.16 - Skrevet av: . ..
Idar Martin Herland, SAFE tillitsvalgt på Kristin feltet har laget en videopresentasjon om hva som ganger samfunnet best, den Norske eller den Engelske modellen..

 

Idar Martin Herland er kjent for sine meninger som flere ganger er presentert på Offshore.no.
Nå har han laget en videopresentasjon om Norsk vs Engelsk oljeproduksjon og hva som gangner samfunnet best.

Synspunktene på olje produksjonskostnadenen i Norge er kjent via synspunktene til bla.:  Eivind Reiten, Ola Borten Moe, Ståle Kyllingstad, Jens Ulltveit -Moe og Kristin Clemet.  Gjennomgående her er at kostnadene i Norge må ned på engelsk nivå. Hvorfor?


Videoen ligger ute på youtube, der den nå snart har hatt 10 000 visninger.

Se videoen:

Link til offshore.no  HER

Link til youtube: HER

 

Her kan du følge linker til noe av det som Idar Martin Herland har brukt som underlagsmateriell:

Denne linken vil føre dere til mer dokumentasjon om produksjonskostnader:
http://sysla.no/2016/04/11/oljeenergi...
Denne linken vil føre dere til en side som viser dere skattenivået i den Engelske petroleumsvirksomheten:
http://www.offshoreenergytoday.com/uk...
Se også her om dette:
https://www.gov.uk/government/publica...
Her er litt fakta om statens inntekter fra næringen i 2015:
http://www.norskpetroleum.no/okonomi/...
Her ser vi hva oljeindustrien betyr for den jevne skattebetaler i Norge:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Du-sp...