SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Nattillegg med i Pensjonsgrunnlaget

06.06.16 - Skrevet av: . ..
I morgen tirsdag 7. juni starter Høyesterett å behandle saken om hvorvidt 7.500 riggarbeidere skal få nattillegget medregnet i pensjonsgrunnlaget sitt..

 

SAFE og Industri Energi anla i 2011 et felles gruppesøksmål på vegne av 7.500 medlemmer i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund. Vi tapte i Stavanger tingrett våren 2014, men anket dommen til Gulating lagmannsrett. Der vant vi enstemmig.

Industri Energi og SAFE argumenterte for at nattarbeid framgår som en fast del av den ansattes arbeidsplan, og at nattillegget derfor ikke kan regnes som et varierende eller midlertidig tillegg, slik NR hevder.

I Lagmannsretten ble det lagt avgjørende vekt på at den døgnkontinuerlige skiftordningen over tid framstår som svært fast.

Får vi medhold i Høyesterett, får riggarbeiderne på bakgrunn av dommen et pensjonsgrunnlag som per år er ca. 50.000 kroner høyere enn i dag.
Det er satt av tre dager i Høyesterett.