SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Stor streikevilje før vanskelig sokkel-mekling

13.06.16 - Skrevet av: . ..
SAFE og Norsk olje og gass er innkalt til mekling på Sokkeloverenskomsten 30. juni. Meklingsfristen utløper ved midnatt 1. juli. – Våre medlemmer er i harnisk etter NOGs opptreden i forhandlingene, og streikeviljen er sterkere enn noen gang, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.


En kan merke seg at det over hele fjøla nå er kommet krav fra arbeidsgiversiden om endringer i opparbeidede rettigheter.
I forbindelse med en mekling skal en starte på scratch med forhandlingene. Opprettholder arbeidsgiversiden sine kravene ser det ut til at vi vil gå mot en konflikt-full sommer..

 

NOG forhandlingene

Forhandlingene ble brutt 2. juni da Norsk olje og gass kom med provoserende motkrav i forhandlingene. Blant kravene NOG la fram da forhandlingene startet var:

- å stryke bestemmelser i forbindelse med svingskift

- fjerne kompensasjon for tapte fridager i forbindelse med endringer i arbeidsplanen

- kurs på fritiden skulle bare gi normal timelønn for medgått, normert kurstid

- offshoreansatte med årstimeverk på 1460 timer, skulle måtte jobbe 1582 timer før overtidskompensasjon ble utløst

I tillegg krevde NOG at 1 ½ dags-regelen for vikarpoolen skulle bort. Videre at innbetaling til ordningen for tap av helsesertifikat skulle mer enn halveres til 5 prosent.

– Dette er tidenes verste angrep på en tariffavtale. I tidligere forhandlinger har NOG holdt fram frontfagoppgjøret som en rettesnor for oppgjørene, men i år er ikke frontfaget med en ramme på 2,4 prosent noen rettesnor lenger. Det sier seg selv at med et slikt utgangspunkt har Riksmekleren en meget krevende utfordring i forhold til å unngå streik på sokkelen fra midnatt 1.juli, fastslår Rysst.

Det er meldt om plassfratredelse for alle SAFE medlemmene på NOG avtalen

 

NR forhandlingene

Forhandlingene gikk til brudd 24. mai. Meklingen på NR området er satt til 20. juni og frem til midnatt 21 juni.

Her opplevde en heller ikke reel forhandlingsvilje. Krav ble møtt med motkrav om at annet måtte strykes i overenskomsten hvis en ville forhandle på nye krav.  
NR var spesiellt opptatt av at fleksibiliteten måtte økes, som bla. at offshoreansatte med årstimeverk på 1460 timer, skulle måtte jobbe 1582 timer før overtidskompensasjon ble utløst, alle kurs betales med ordinær timelønn for medgått kurstid, dog 8 timer pr kursdag når de er pålagt og ventetidsbestemmelsen mått endres.

Det er meldt om plassfratredelse for alle SAFE medlemmene på NR avtalen. Plassfratredelse kan sees på som et forhåndsvarsel om hvem som raskt kan tas ut i en evt. streik.
Kommer det ikke til en enighet under meklingen og det går til streik, vil navngitte medlemmer bli tatt ut i plassoppsigelse.
Hvem som evt. blir omfattet av en plassoppsigelse og streik i første omgang vil det bli opplyst om på ett senere tidspunkt.

PS! Under meklingen vil det ikke bli gitt noen informasjon om forhandlingene da meklings-forhandlingene er underlagt streng taushetsplikt. 

 

Brønnserviceavtalen NOG

Forhandlingene gikk til brudd 7. juni. Det var ikke mulig å komme til enighet om et resultat SAFE kunne godta. Norsk olje og gass krevde omfattende endringer i Brønnserviceavtalen, noe som var umulig å akseptere. Videre ble det økonomiske tilbudet null.

NOG varslet ved  forhandlingsstart krav om  endringer i tariffavtalen knyttet til arbeidstidsordninger, og at satsene for skift og helligdagsgodtgjørelse skulle reduseres, og at skifttillegg ved overtid skulle bort.