SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE varsler streik på to Rowan-rigger

17.06.16 - Skrevet av: . ..
I brev til Riksmekleren har tariffansvarlig og 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, varslet plassfratredelse for 79 medlemmer i forbindelse med meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund. Streikeuttaket gjelder SAFE-medlemmer på riggene ” Rowan Viking” og ”Rowan Gorilla” som er ansatt i Rowan Norway Ltd. og forpleiningsselskapet Sodexo.

 

Meklingen starter i Oslo mandag 20. juni, med meklingsfrist klokken 24.00 tirsdag 21. juni. Har ikke Riksmekleren lykkes å få partene til enighet, vil streiken være et faktum fra dette tidspunktet.

– Vi ønsker selvsagt at meklingen skal føre fram, slik at en konflikt kan unngås. Det forsiktige, første streikeuttaket gjenspeiler også dette.

Men dersom Norges Rederiforbund opprettholder sine massive angrep på tariffavtalen vår, og det blir streik, har vi fire dagers varslingsfrist før vi kan utvide streiken til flere selskaper og installasjoner, sier Aleksandersen.

Han ber med medlemmene følge med på SAFEs hjemmeside i forbindelse med meklingen.