SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Fullt gjennomslag for SAFEs hovedkrav.

22.06.16 - Skrevet av: . ..
SAFE og Norges Rederiforbund kom i natt til enighet om ny tariffavtale under meklingen. SAFEs hovedkrav om to års fortrinnsrett – for alle – etter oppsigelser som følge av driftsinnskrenkninger ble innfridd. – Samtidig slo vi tilbake arbeidsgivernes angrep på tariffavtalen vår. Den videreføres nå uendret, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

 

 

 

SAFE og Norges Rederiforbund kom i natt til enighet om ny tariffavtale under meklingen. SAFEs hovedkrav om to års fortrinnsrett – for alle – etter oppsigelser som følge av driftsinnskrenkninger ble innfridd. – Samtidig slo vi tilbake arbeidsgivernes angrep på tariffavtalen vår. Den videreføres nå uendret, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

– SAFE satte kolleger som risikerer arbeidsledighet først i denne meklingen – foran lønnsutviklingen for de som beholder jobbene sine. Vi satte hardt mot hardt for å få gjennomslag hos arbeidsgiveren for å få inn rett til gjeninntredelse i to år for alle – et krav vi sto alene om i meklingen. Dette er solidaritet i praksis, og jeg er stolt over å være leder i et fagforbund som virkelig viser hva solidaritet innebærer, sier Rysst.

Hun er også tilfreds med at SAFE klarte å slå tilbake arbeidsgivernes angrep på tariffavtalen.

– Vi kunne selvsagt ønsket en bedre lønnsutvikling enn meklingsresultatet gir oss, men gitt situasjonen bransjen er i, viste vi moderasjon for å få på plass vårt prioriterte krav, nemlig gjeninntakelsesretten. Vi forventer at markedet vil bedre seg, og da vil denne seieren bety at mange av våre medlemmer får tilbake jobbene sine.

Protokolltilførselen har denne ordlyden:

”Arbeidstakere som i avtaleperioden 1. juni 2016 til og med 31 mai 2018 mottar oppsigelse grunnet driftsinnskrenkning, skal ha en utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting som i Arbeidsmiljølovens § 14-2 fra oppsigelsespunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp, dog slik at den utvidede fortrinnsrett bortfaller ved fylte 60 år for ansatte på flyttbare innretninger. For ansatte på plattformboring bortfaller den utvidede fortrinnsretten ved fylte 62 år.”

– Vårt krav om utvidelse av forsikringen ved tap av helsesertifikat fra 8G til 10G kom vi ikke helt i mål med i meklingen, men vi er kommet til enighet om å nedsette et utvalg som skal utrede konsekvenser ved en eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til OSO-ordningen. Dette arbeidet skal være sluttført innen 1. mai 2017. Dessuten er det enighet om at arbeidet i pensjonsutvalget videreføres, sier Rysst.

Meklingsresultatet gir et generelt tillegg på 0,5 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 ”årslønn med ferie” i gjeldende lønnstabell i lønnsgruppe A1 – E. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 0,5 prosent.

Satsene i Opplysnings-og utviklingsfondet økes med kr. 1 til 19 kroner per måned for de ansatte og 95 kroner per måned for arbeidsgiveren.