SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE vant saken mot COSL

08.07.16 - Skrevet av: . ..
Det er ikke lov å si opp folk per e-post, slik COSL gjorde med 229 ansatte i juni i fjor. Dommen fra Jæren tingrett betyr at de 39 deltakerne i gruppesøksmålet som SAFE anla, har rett til en månedslønn mer enn de fikk av COSL i forbindelse med oppsigelsen.

 

Les dommen HER


De ansatte fikk oppsigelsen på e-post 30. juni, mens de rekommanderte brevene med oppsigelse ikke kom i posten før noen dager senere – etter månedskiftet.

Retten mener at en oppsigelse gitt i rekommandert brev er kommet fram når melding om sendingen er mottatt og adressaten har hatt rimelig tid til å hende den på postkontoret, uansett om innholdet i oppsigelsen er blitt kjent på et tidligere tidspunkt.

Derfor mener retten at oppsigelsene ikke har kommet fram før etter månedsskiftet. Arbeidsgiver må dekke det økonomiske tapet saksøkerne er påført ved at oppsigelsestiden er beregnet fra 1. juli – i praksis en måned ”ekstra” lønn.

– Dommen er enstemmig. Den innebærer en viktig, prinsipiell avklaring av spørsmål som ikke er prøvd i rettssystemet tidligere. Oppsigelser per e-post har vi aldri sett før, men når ser vi faktisk at det begynner å komme i flere saker, og derfor er denne dommen svært viktig, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland som prosederte saken i retten.

Siden saken reiste prinsipielle, tidligere uprøvde rettslige spørsmål har retten, til tross for en enstemmig dom i SAFEs favør, kommet til at hver av partene selv må bære sine saksomkostninger.