SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE i Archer TV -konferanse

31.08.16 - Skrevet av: . ..
Archer avholder sin tillitsvalgtkonferanse på Kielfergen i perioden 21 -23. oktober. SAFE i Odfjell tillitsvalgte på de plattformene som overdras til Archer 1. oktober, SNA, SNB, Visund, Sleipner A og Njord og går over til Archer i virksomhetsoverdragelse kan melde seg på...

 

 

SAFE i Archer har i år satt tillitskonferansen noe senere ut på høsten enn det de normalt har, slik at de tillitsvalgte som kommer over fra SAFE i Odfjell klubben skal få anledningen til å kunne delta.
Les mer om TV konferansen og påmelding her: http://www.safeiarcher.no/nyheter/tillitsvalgt-konferanse-21-23-okt-2016/