SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Norsk olje og gass vant i Arbeidsretten

15.09.16 - Skrevet av: . ..
Fagforbundet Industri Energi fikk ikke medhold i tvistesaken fagforbundet anla mot Norsk olje og gass. Avtalen som ble gjort med Safe i sommer er inngått på lovlig måte, i tråd med gjeldende praksis og regelverk.

 

Hentet fra Norsk olje & gass hjemmeside

15.09.2016

Arbeidsretten slår enstemmig fast at Norsk olje og gass ikke begikk tariffbrudd da det ble gjennomført mekling med arbeidstakerorganisasjonen Safe tidligere i sommer. Industri Energi hevdet dette var et brudd fordi det innebar et avvik mellom de ulike avtalene.

- Industri Energi fikk gjennom hele lønnsoppgjøret klare oppfordringer fra Norsk olje og gass om å forhandle før SAFE. Industri Energi valgte av ukjente årsaker å utsette forhandlingene for oljeserviceavtalen. Dette til tross for at forbundet var kjent med hvilke frister og forpliktelser Norsk olje og gass hadde overfor SAFE og Riksmekleren. Vi har hele tiden ment at Industri Energi selv må ta følgene av dette, og det har Arbeidsretten nå sagt seg enig i, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Meklingsresultatet med Safe blir ikke påvirket av resultatet i Arbeidsretten. Norsk olje og gass og Industri Energi skal i mekling 20. september.

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behandler tvister som er knyttet til tariffavtaler. Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få unntak, ikke ankes.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil + 47 913 41 301