SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE sentralt kommenterer Arbeidsretts dommen

16.09.16 - Skrevet av: . ..
Industri Energi gikk til frontalangrep på både NOG og SAFE i forbindelse med tariffoppgjøret på Brønnservice avtalen tidligere i sommer....

 

Dommen i Arbeidsretten slår utvetydig fast det SAFE hele tiden har hevdet, nemlig at det var Industri Energis feilslåtte forhandlingsstrategi med påfølgende frustrasjon og panikk, som gjorde at IE prøvde å stoppe SAFEs  lovmessige mekling på Brønnserviceavtalen – midt i meklingen.

– Jeg kan bare gjenta det jeg sa i juli: For SAFE framsto angrepet fra IE som et uttrykk for den frustrasjonen som oppstod internt da det ble klart at deres feilslåtte strategi i oppgjøret gjorde at de spilte seg selv utover sidelinjen. Jeg sa også i juli at SAFE så utfallet av søksmålet ubekymret i møte. Den vurderingen har nå Arbeidsretten – enstemmig – gitt SAFE rett i, fastslår SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

At IE , etter å ha blitt satt grundig på plass av Arbeidsretten, omtaler utfallet som ”en politisk dom”, og retten for en ”klassedomstol”, forteller det meste. Dommen er enstemmig, og jeg tror neppe Kjell Bjørndalen eller Per Østvold kjenner seg igjen beskrivelsen. IE slår vilt om seg i alle retninger, sier Rysst.

– Jeg registrerer at IE gjennom sommeren har brukt store ord om vårt meklingsresultat. Det er både ”mageplask” ”dumpingavtale”, ”drittavtale” og horribelt dårlig avtale”. Så langt er begrunnelsen for denne paniske ordbruken at resultatet ”mangler” en 50-øring på nattillegget.  IE signerte selv sin NR-avtale med  null økning på nattillegget. Faktum er at meklingsresultatet vårt på Brønnserviceavtalen har en høyere ramme enn både Sokkeloverenskomsten og NR-avtalen – og resultatet ligger over frontfaget.

IE har hatt 28 år på å utjevne forskjellene mellom ansatte i brønnservice og de som jobber hos operatører og rederier.
SAFE konstaterer at IE så langt ikke har lykkes. SAFE deler IEs ambisjoner om å utvikle avtalen, og jobber iherdig med dette. Samarbeid ville vært en stor fordel, og vi signaliserte tidlig vilje til dette. Dessverre sa IE tvert nei, og snublet spektakulært i sine egne bein. Da tyr man åpenbart lett til uverdig ordbruk, fastslår Rysst.

Dommen betyr at IE nå skal til mekling på sin avtale. SAFE ønsker forbundet lykke til med denne.

 

Artikkelen kan og leses HER