SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Oljeservice streiken er over!

11.10.16 - Skrevet av: . ..
Det betyr at de som er permittert og skulle vært offshore nå må gjøre seg klar til å reise offshore og fortsette arbeidet i henhold til sin opprinnelig turnus. Når det gjelder resultatet IE har oppnådd på streiken sin så kan den i beste fall kalles kreativ...

 

Bedriften melder at de vil starte mobeliseringen så snart de har fått beskjed om HK avganger.
Personell i K-pool vil få beskjed om at permitteringen avblåses fra i morgen så lenge de er disponible for arbeid.

 

 

Les resultatet fra meklingen mellom NOG og Industri Energi HER! 

IE sitt opprinnelige kronekrav som de gikk til streik på var kr 28 199,- mot NOG sitt tilbud som var på kr 13 644,- 

 

– Forskjellen på god og dårlig avtale: 50 øre

SAFE er glad for at streiken er over, og at streikende og permitterte oljearbeidere kan gjenoppta det viktige arbeidet de gjør. Vi registrerer at forskjellen på det IE i månedsvis har kalt et ”drittoppgjør” og IEs ”gjennomslag” nå, utgjør 50 øre på nattillegget. Denne 50-øringen hadde vi klart sammen – uten streik, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen.

Ansiennitetstillegget utgjorde i 2016 10.544 kroner i snitt for arbeidstakere på matrisen. I oppgjøret for 2017 har IE forhandlet bort ansiennitetstillegget mot et generelt tillegg på 9.100 kroner til alle på matrisen – som er inkludert sokkeltillegg og feriepenger. Jeg kan ikke se at IE med denne løsningen har ivaretatt arbeidstakere utenfor lønnsmatrisen. Det er oppsiktsvekkende med tanke på at IEs argumentasjon og kritikk av SAFEs forhandlingsresultat.

SAFE har dårlig erfaring med å låse framtidige lønnsoppgjør, slik IE nå gjør i forhold til opprettelsen av to nye trinn på lønnsmatrisen per 1.1.2018. Med dette er det usikkert om arbeidet med å harmonisere lønnsnivået på brønnservice og sokkeloverenskomsten kommer nærmere.

– Regnstykket til IE om at en fagarbeider vil kunne tjene opptil 199.000 kroner mer i en tiårsperiode med IEs avtale, sammenlignet med SAFEs resultat, er i beste fall tariffoppgjørets mest kreative regnestykke. Dette regnestykket forutsetter at SAFE unnlater å forhandle lønn for sine medlemmer framover. Jeg kan forsikre IE om at det ikke kommer til å bli en realitet, sier Aleksandersen.

– At det skal være en så viktig seier å ikke gå inn i et utvalgsarbeid for å se om man kan gjøre ting på andre måter, er å ta hardt i. På Sokkeloverenskomsten skrev IE under på et slikt utvalgsarbeid – med likelydende ordlyd som de nå er så stolte av å ha avverget på brønnservice. Men å si ja til et utvalgsarbeid er selvsagt ikke det samme som å åpne for angrep på tariffavtalen, noe SAFE aldri ville akseptert i noe utvalgsarbeid, fastslår Aleksandersen.