SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Statoil utelukker ikke at kutt svekker sikkerheten

24.11.16 - Skrevet av: . ..
Statoil går nå gjennom om kostnadskutt har innvirkning på de mange hendelsene den siste tiden. – Vi jobber med å granske de hendelsene vi har hatt isolert, samtidig som vi bruker gjennomgangen til å se om det er noen sammenheng mellom hendelsene vi har hatt i løpet av kort tid....

www.offshore.no

Publisert 24.11.2016 12:34 
Tor Gunnar Tollaksen, Elisabeth Seglem
OPPDATERT: 24.11.2016 12:34
 
 
For oss er det viktig å avdekke om det er sammenhenger vi skal være oppmerksomme på, sier Ola Anders Skauby, pressekontakt i Statoil, til Aftenbladet.
 


HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i fagforbundet Safe er også bekymret.

-Det hagler inn med alvorlige hendelser for tiden. Jeg sitter med en følelse av at vi har mistet litt kontrollen. Spørsmålet vi alle stiller oss er hvorfor det skjer så mange hendelser nå, sier Furre.

Les saken på www.offshore.no

 

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å iverksette gransking av brannen i et maskinrom på Scarabeo 5 på Njord-feltet 22. november. Politiet har også igangsatt etterforskning av saken.

En granskningsgruppe fra Ptil reiser ut til innretningen 24. november. Gruppen vil også bistå politiet i deres etterforskning av samme hendelse.

Scarabeo 5 opereres av Saipem Norwegian Branch. Operatør på Njord er Statoil.

Målet med Ptils gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.