SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling vinner Brage kontrakten

13.12.16 - Skrevet av: . ..
Kontraktsperioden er fire år med opsjoner på 2+2 år. Oppdatert..

 Oppdatering:

Brage er inne i en fase 3C og det er usikker hvor lenge denne vil vare. 

Men det vil ikke bli oppstart av boreoperasjoner før tidligst mai 2017. Wintershall og deres partnere på Brage er i en forberedende fase der boreplan utarbeides, og det vil ikke bli klart hvor mange brønner som skal bores før boreplan er vedtatt i partnerskapet.  

I forhold til bemanning på Brage vil det ta noe tid før det utlyses offshorestillinger internt ihht oppstart fase 2A.

---

 Kontrakten har en estimert verdi på 50 til 70 millioner dollar.

Både Archer og KCA Deutag var med i anbudsrunden til Brage for Wintershall.

 Vi er svært glad for at denne kontrakten nå er landet og at vi vant denne. Dette gir arbeid til ca. 100 - 110 personer, og i sammen med oppbemanningen av Deepsea Stavanger som vi nå er inne i sluttspurten på, nærmer vi oss nå full sysselsetting i forhold til de oppsigelsene vi hadde tidligere i år. Det har versert noen rykter rundt boreprogrammet for 2017 og det blir nå spennende og se hva kontrakten inneholder av jobb for kommende år.

I forbindelse med Oppbemanningen gjelder  fortrinnsretten.
Da vi nå har flere jobber som vil starte rundt samme tidsperiode er det ett stort behov for personell, det er full rulle for tiden og vi oppfordrer på det sterkeste at de som ble oppsagt i våres snarest  tar kontakt med bedriften.

brage

Bilde: Wintershall