SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Innovator vinner ny kontrakt

17.12.16 - Skrevet av: . ..
Igjen en gledelig nyhet for 2017 som gir ytterligere sysselsetting for Island Innovator. Kontrakten er i første omgang for boring av en brønn på Edvard Grieg feltet. Oppstart er planlagt i første kvartal 2017. I kontrakten er det også muligheter for ytterligere opsjoner, opplyser Island Drilling Company


Dog for en kortere periode da det er en brønn som skal bores. Det vil gi arbeid rundt en måneds tid, men muligheten for ytterligere arbeid er absolutt tilstede.

Vi får nå oppbemanning og oppstart for Deepsea Stavanger, Brage og Island Innovater mellom mars til mai mnd. 2017. For 2017 som er forutsatt som ett meget mørkt år for riggnæringen, ser nå allikvell første halvår ut som om det vil gå tålig bra for oss.

Vi skal ha ett møte med bedriften den 3. januar i forhold til oppbemanningen av Innovator. Nærmere info kommer.