SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Endring i klubbstyret

03.01.17 - Skrevet av: . ..
Det er foretatt en endring i klubbstyret. Øystein Røsberg er fra og med 01. januar 2017 gått inn som fung. 1 st. nestleder.

 

Øystein har vært i Odfjell siden 1997 og har i år 20 års jubileum i bedriften.

Han jobber som tårnarbeider og har vært på DSA siden oppstarten av denne, og er nå på vei over til DSS som tårnarbeider.

 

Øystein ble tatt inn i klubbstyret 2010

På styremøte i november 2016 stillte et enstemmig klubbstyre seg bak at Øystein Røsberg gikk inn i stillingen/ vervet som nestleder.  Vervet  kombineres med stillingen som tårnarb.  

Nestleder vervet innebærer bla. saksbehandling innen tariffspørsmål/saker og stille på møter ved behov og mulighet. I vervet ligger det og at nestleder trer inn som klubbleder ved leders fravær (f.eks ferie, sykdom etc.).

Vi takker Øystein for å påta seg vervet og det ekstra arbeidet som følger med vervet.