SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Endring i klubbstyret

03.01.17 - Skrevet av: . ..
Det er foretatt en endring i klubbstyret. Øystein Røsberg er fra og med 01. januar 2017 gått inn som fung. 1 st. nestleder.

 

Øystein har vært i Odfjell siden 1997 og har i år 20 års jubileum i bedriften.

Han jobber som tårnarbeider og har vært på DSA siden oppstarten av denne, og er nå på vei over til DSS som tårnarbeider.

 

Øystein ble tatt inn i klubbstyret 2010

På styremøte i november 2016 stillte et enstemmig klubbstyre seg bak at Øystein Røsberg gikk inn i stillingen/ vervet som nestleder.  Vervet  kombineres med stillingen som tårnarb.  

Nestleder vervet innebærer bla. saksbehandling innen tariffspørsmål/saker og stille på møter ved behov og mulighet. I vervet ligger det og at nestleder trer inn som klubbleder ved leders fravær (f.eks ferie, sykdom etc.).

Vi takker Øystein for å påta seg vervet og det ekstra arbeidet som følger med vervet.