SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Statoil planlegger å fullføre 16-18 letebrønner på norsk sokkel i 2017

15.02.17 - Skrevet av: . ..
Statoil planlegger å bore rundt 30 letebrønner i 2017 der 16-18 av letebrønnene er på norsk sokkel. Nye funn er helt avgjørende for å motvirke fallende produksjon fra dagens felter og sikre nye volumer fra norsk sokkel opplyser Statoil på sin hjemmeside...

 

I Norge er letekampanjen på 5-7 brønner i Barentshavet helt sentral i aktivitetsplanen for 2017.

– Barentshavet har stått for flere av Norges mest betydelige oljefunn de siste årene. Vi ser fram til å teste nye mål, både i den relativt velkjente geologien omkring Johan Castberg og Hoop/Wisting-området, og noen nye uutforskede muligheter med usikkerhet knyttet til funnsannsynlighet, men potensial for store funn.

I 2016 fullførte Statoil til sammen 23 letebrønner som operatør og partner, hvorav 14 på norsk sokkel.

 

Internasjonalt vil Statoils leteboring i 2017 omfatte vekstmuligheter i bassenger der Statoil allerede er etablert med funn og produserende felt, så vel som nye, uutforskede områder.

– Etter at vi tok over som operatør for Carcara-funnet sist sommer, har Brasil blitt enda viktigere i Statoils portefølje, ikke minst på letefronten. Vi trapper opp letingen også i Storbritannia, der vi planlegger tre letebrønner med Statoil som operatør i 2017, sier Dodson.

Andre steder planlegges boring av partneropererte brønner i etablerte bassenger, som Mexicogolfen, og i uutforskede områder, som Indonesia og Surinam. Statoil er også en partner i planlagt leteboring på land i Russland og Tyrkia.

– Leteplanene for 2017 underbygger vår langsiktige satsing på norsk sokkel, samtidig som vi fortsetter å posisjonere selskapet for globale muligheter. Hvis alt går etter planen, vil vi ha letevirksomhet i 11 land på fem kontinenter i år, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

 

Hele artikkelen HER