SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2017

13.03.17 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder sitt Årsmøte 2017 den 9. og 10. mai i Stavanger. Tillitsvalgte får innkalling til årsmøte per E-mail. Alle medlemmer har anledning til å delta på årsmøte...

 

-> I henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen, får tillitsvalgte dekket sine reise og oppholdsutgifter av bedriften. Medlemmer må dekke dette selv.

 

Årsmøtet er SAFE i Odfjell sitt høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene §3 og 4, behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

 

  • Godkjenne årsberetning for 2016
  • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2016
  • Vedta budsjett for 2017
  • Behandle eventuelle vedteksendringer.
  • Velge foreningens styre, revisorer, valgkomitee og div utvalg.
  • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  • Vedta handlingsplan

 

Saker/ forslag som medlemmene ønskes tatt opp på årsmøtet må være klubbstyret i hende senest 3 uker før (innen 18. april ) årsmøtet skal avholdes.

Forslaget må være skriftlige og inneholde navn på forslagsstiller og arbeidsplass.

 

Forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen. Den som foreslås må være forespurt og ha akseptert å stille som kandidat til valget (se og klubbens vedtekter i forhold til valg til klubbstyret).

NB!
Påmelding til årsmøte og forslag til valgkomiteen gjøres via en link som vil komme i neste medlems info, som sendes ut til alle medlemmene i klubben per E-mail.