SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2017

13.03.17 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell avholder sitt Årsmøte 2017 den 9. og 10. mai i Stavanger. Tillitsvalgte får innkalling til årsmøte per E-mail. Alle medlemmer har anledning til å delta på årsmøte...

 

-> I henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen, får tillitsvalgte dekket sine reise og oppholdsutgifter av bedriften. Medlemmer må dekke dette selv.

 

Årsmøtet er SAFE i Odfjell sitt høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene §3 og 4, behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker:

 

  • Godkjenne årsberetning for 2016
  • Godkjenne regnskap med revisjons beretning 2016
  • Vedta budsjett for 2017
  • Behandle eventuelle vedteksendringer.
  • Velge foreningens styre, revisorer, valgkomitee og div utvalg.
  • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
  • Vedta handlingsplan

 

Saker/ forslag som medlemmene ønskes tatt opp på årsmøtet må være klubbstyret i hende senest 3 uker før (innen 18. april ) årsmøtet skal avholdes.

Forslaget må være skriftlige og inneholde navn på forslagsstiller og arbeidsplass.

 

Forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen. Den som foreslås må være forespurt og ha akseptert å stille som kandidat til valget (se og klubbens vedtekter i forhold til valg til klubbstyret).

NB!
Påmelding til årsmøte og forslag til valgkomiteen gjøres via en link som vil komme i neste medlems info, som sendes ut til alle medlemmene i klubben per E-mail.