SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tillitsvalgt kurs 6-7 mars 2017

16.03.17 - Skrevet av: . ..
Den 6. og 7. mars ble det avholdt ett 2 dagers intensiv Tillitsvalgt kurs i Bergen. Kurset var på initiativ fra SAFE i Odfjell klubben. Det var 24 deltagere der 15 var fra SAFE i Odfjell og 9 andre tillitsvalgte fra andre klubber og områder i SAFE...

 

Kurset ble avholdt på Clarion Admiral hotell i Bergen. fortsettelse under bilde


Alle tilbakemeldingene er ensidig positive til kurset, både i forhold til innhold, kursholdere og fasaliteter.
Det går som en rød tråd i tilbakemeldingen at det var ett nyttig kurs, og oppfordringen er at alle medlemmene vil ha nytte av et slikt kurs.

Vi ser nå på en oppfølgning av dette kurset og vil komme tibake på det.

Fra kursholderene opplyses det om at det var engasjerte deltagere og god stemmning på  kurset. Kurset har og vært en veldig god og positiv erfaring og det vil bli satt opp nye intensive kurs fremover.

Det er meget positivt at 15 medlemmer i klubben stillte på kurset, og det viser at innteressen er tilstede. Fremover vil det bli ett større og større behov for at alle medlemmer og tillitsvalgte får ett tettere forhold og forståelse til avtaleverket. Nå har vi tatt første steg.. ;) 


Som kjent gir klubben en kursstønad på kr 500,- per dag for fullført tillitsvalgt kurs til egne medlemmer.
Medlemmene sender inn sitt kontonr. til E-mail: gfn@safeiodfjell.com

Godt jobba alle sammen ! :)