SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr. E-post, evt. mobil tlf.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Godesetdalen 10A, 2 etg.
4034 Stavanger (Forus).

Postadresse:
SAFE I Odfjell
Postboks: 6838
4079 Stavanger

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tillitsvalgt kurs 6-7 mars 2017

16.03.17 - Skrevet av: . ..
Den 6. og 7. mars ble det avholdt ett 2 dagers intensiv Tillitsvalgt kurs i Bergen. Kurset var på initiativ fra SAFE i Odfjell klubben. Det var 24 deltagere der 15 var fra SAFE i Odfjell og 9 andre tillitsvalgte fra andre klubber og områder i SAFE...

 

Kurset ble avholdt på Clarion Admiral hotell i Bergen. fortsettelse under bilde


Alle tilbakemeldingene er ensidig positive til kurset, både i forhold til innhold, kursholdere og fasaliteter.
Det går som en rød tråd i tilbakemeldingen at det var ett nyttig kurs, og oppfordringen er at alle medlemmene vil ha nytte av et slikt kurs.

Vi ser nå på en oppfølgning av dette kurset og vil komme tibake på det.

Fra kursholderene opplyses det om at det var engasjerte deltagere og god stemmning på  kurset. Kurset har og vært en veldig god og positiv erfaring og det vil bli satt opp nye intensive kurs fremover.

Det er meget positivt at 15 medlemmer i klubben stillte på kurset, og det viser at innteressen er tilstede. Fremover vil det bli ett større og større behov for at alle medlemmer og tillitsvalgte får ett tettere forhold og forståelse til avtaleverket. Nå har vi tatt første steg.. ;) 


Som kjent gir klubben en kursstønad på kr 500,- per dag for fullført tillitsvalgt kurs til egne medlemmer.
Medlemmene sender inn sitt kontonr. til E-mail: gfn@safeiodfjell.com

Godt jobba alle sammen ! :)