SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Deepsea Bergen med ny intensjonsavtale

15.03.17 - Skrevet av: . ..
Odfjell Drilling har inngått en intensjonsavtale for Deepsea Bergen for 1 fast brønn med antatt varighet ca. 100 dager samt to opsjonsbrønner. Avtalen gjelder for norsk sokkel..

Dette er en veldig hyggelig nyhet for Deepsea Bergen og Odfjell Drilling i en meget tøff kontrakts tid!


Odfjell Drilling har signert intensjonsavtale for bruk av Deepsea Bergen på inntil 3 HPHT brønner på norsk sokkel. 

Oppstart av kontrakten er estimert til 1. kvartal 2018.

Deepsea Bergen er på kontrakt for Statoil frem til sommeren 2017 hvoretter den vil fortsette direkte på kontrakten med Faroe Petroleum som vi annonserte i desember i fjor. Kontrakten med Faroe Petroleum er for 1 fast brønn + i opsjon for ytterligere 1 brønn, begge på norsk sokkel. 

Bengt Olsen

Info. hentet fra PULS