SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tariffkonferansen 2017 åpnet

21.03.17 - Skrevet av: . ..
SAFEś Tariffkonferansen 2017 ble i dag avholdt på Clarion Hotel Air i Stavanger. Tariffkonferansen er forberedelsene til lønnsoppgjøret 2017..

 

– Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Aleksandersen hadde en gjennomgang av utviklingen de siste årene, og konkluderte slik: Tar man hensyn til reell inflasjon har vi  virkelig hatt en kraftig reallønnsnedgang ikke bare i fjor, men de siste 3 – 4 årene, fastslo han.

Roar Eilertsen fra De Facto var invitert for å gå gjennom nyttige fakta foran årets forhandlinger.  Blant annet dokumenterte han at, hensyntatt faktisk inflasjon, resulterte lønnsoppfjøret for industriarbeidere i 2016 i en reallønnsnedgang på 1,6 prosent. For oljearbeidere var fasit enda dårligere: Reallønnen gikk ned med 1,9 prosent.

– Tallene jeg har innhentet viser at dette har vært utviklingen over de siste 3 -4 årene, sa Eilertsen . Han manet forsamlingen til å stå på prinsippet om at de som skaper verdiene også skal ha sin rettmessige del av kaka.

Store deler av dagen var satt av til gruppearbeider innenfor de ulike tariffområdene i SAFE, der krav og strategier skulle drøftes. Resultatene av gruppearbeidene ble så presentert i plenum i slutten av dagen.

Aleksandersen er fornøyd, både med diskusjonene og innspillene til forhandlingsutvalg og forbundsstyre:

– Slike prosessser er alltid nyttige, og ikke minst samlende. Vi får testet innretning på krav, og spisset strategier. Og det gjelder både i forhold til årets mellomoppgjør, og inn mot  neste års hovedoppgjør, sier Roy Aleksandersen.

Under gruppearbeidet hadde vi på NR området en gjennomgang av hvilke krav som tas med i årets lønnsoppgjøre. Kort fortalt er hovedkravet en reallønnsøkning.

 

Forhandlingsdatoer:

Sokkeloverenskomsten: 22.- 23. mai

NR-avtalen:                     31. mai – 1. juni

Brønnserviceavtalen:     7. – 8. juni

Forhandlingene avholdes i Stavanger.

Datoer for landavtalen med NOG er ikke endelig fastsatt, men blir i etterkant av sokkel-forhandlingene